Snabb ordbok på många språk med Wikipedia

Vi har många elever med andra modersmål i våra skolor. Det finns en hel del ordböcker som översätter mellan olika språk, men testa gärna Wikipedia i en smidig app.

Wikipedia är världens största uppslagsverk, och finns på de flesta språk.

När man författar en Wikipedia-artikel, så kan man ange "syskonsidor" på andra språk, där samma uppslagsord finns, så att man snabbt kan se motsvarande artikel på annat språk.

Detta kan man utnyttja som ett kraftfullt verktyg i sin mobil/iPad. (Tipset här visar användningen via en Wikipedia-appen på iOS, men de flesta Wikipedia-appar och webb-versionen av Wikipedia har liknande funktioner.)  • Ladda ner  Wikipedia från App Store till mobilen eller iPaden.
  • Öppna appen. Nu får du valet att välja vilka språk du vill använda. Svenska och Engelska är förvalda, men du kan lägga till fler. språk

    Här har jag lagt till Arabiska.
  • Gör nu en sökning. Du kan söka på något av de språk du har ställt in.
    Jag söker här på ordet demokrati.


  • Jag får upp den svenska träffen med artikeln på Wikipedia.


    Genom att klicka på "Språk-knappen" i nedre delen i Appen, så kan jag enkelt byta språk, och då får jag artiklarna på de språk jag väljer.


OBS!  Det är INTE översättningar av artiklarna, utan varje språk i Wikipedia skrivs av människor på respektive språk.
Det kan göra att det kan skilja sig innehållsmässigt mellan de olika språken, och en del språk saknar många uppslagsord.

Wikipedia ger i de flesta fall bra information, där det är lätt att kontrollera källor och författare.
Samtidigt måste man vara observant på innehållet, eftersom vem som helst kan redigera och skriva. Det är både styrkan och svagheten med Wikipedia.

Artiklar av mer naturvetenskaplig natur, och områden med lätt kontrollerad fakta är oftast bra på Wikipedia.

Däremot kan artiklar som tar upp lite mer åsiktsbaserade saker, som t ex politik, religion mm innehålla mer åsikter än fakta.

▷ Här ser källorna ut?
- Är det tillförlitliga källor som anges?
- Vad grundar källorna sig på - källor på källor!

▷ Vem har skrivit och redigerat texten?
- Hur ser den nyaste versionen ut?
- Är ämnet omtvistat?
- Hur ser diskussionen ut bakom artikeln?

▷ Kan författaren till artikeln ha baktankar och en agenda?
- Vem, vad och varför har artikeln skrivits?

▷ Verkar det vara åsikter och inte fakta?

▷ Om Wikipedia varnar för innehållet, så ta varningen på alvar.
- Wikipedia varnar om innehållet är bristfälligt, saknar källor, verkar vara vinklat osv.


Om man jobbar som modersmålslärare, och saknar många ord på det språk som man vill använda, så finns det inget som hindrar från att skriva och uppdatera artiklar på Wikipedia. Alla kan redigera, och du hittar mer information om hur du kommer igång som WikiPedia-författare här.

Tänk på vilket kraftfullt verktyg det här kan utvecklas till, ju fler som hjälper till att uppdatera viktiga ord på olika språk.... Och allt är helt gratis!