Kom igång med Classroom

Google Classroom är en lärplattform som ger lärare och elever struktur över kurser och uppgifter.

Skapa en kurs, lägg till elever, skapa information och uppgifter, ge eleverna kommentarer och bedömning.

Google Classroom är självinstruerande, både för lärare och elever.

Du hittar Google Classroom på adressen classroom.google.com

Använder du en iPad eller telefon, så använder du gratis-appen Google Classroom som finns i AppStore eller Google Play.

Den här lilla instruktionen vänder sig till dig som är lärare i Växjö kommun, där vi skapar grupper med automatik.  Förutom den lilla detaljen, så fungerar Google Classroom lika världen över.


Kurser och grupper
Gå till webbsidan classroom.google.com och logga in med ditt Google-konto du har fått från skolan. Är det första gången du använder Classroom, så väljer du:  Jag är lärare.
De flesta undervisningsgrupper och klasser har redan skapats åt dig, och du hittar de grupper du kommer att undervisa i.
Dina elever ska även finnas inlagda i respektive grupp/klass. Grupperna och klasserna uppdateras regelbundet från skolans administrativa system så att elever automatiskt läggs till och plockas bort efter hand som förändringar sker.
Automatiskt skapade grupper synkas även mot IST lärande.

Om du önskar skapa egna Classroomgrupper så klicka på Plustecknet uppe till höger, och välj att skapa en ny kurs.
Manuellt skapade kurser synkas EJ mot IST lärande, och du får själv lägga in elever och lärare manuellt.


Första gången du öppnar en Classroomgrupp så får du en liten rundtur, med tips om hur du använder verktygen.

En Classroomgrupp innehåller:

 • Flöde - Här kan du kommunicera med eleverna, lägga meddelanden, men även uppgifter kommer att synas här.
 • Klassuppgifter - Här lägger du alla uppgifter av olika slag, skapar ämnesindelningar och lägger upp material som du vill eleverna ska ha tillgång till. Det är även här du gör en formativ bedömning av elevernas arbeten.
 • Personer - Här ser du vilka lärare och elever som ingår i gruppen. (automatiska grupper kan du INTE lägga till eller ta bort personer här. Det sköts från det administrativa systemet. Däremot Classroom-grupper du själv skapar, kan du hantera personer här)
 • Betyg - Använder vi inte, du gör den summativa bedömningen i IST lärande. Däremot får du en bra överblick över alla elevernas inlämningar och om de är klara eller ej.
 • Kugghjulet - Här gör du inställningar av olika slag i Classroom-gruppen
 • Välj Tema - Här kan du byta temabild, eller lägga till en egen bild.
 Skapa information och uppgifter

Under Flöde lägger du upp meddelanden till elverna, som även går ut som mail.
Du skriver i "Dela något med klassen"
Du kan även "återanvända" gamla meddelanden genom de två pilarna till höger.

Under Klassuppgifter skapar du olika slags uppgifter genom att klicka på Skapa
 • Uppgift - Den vanligaste typen av uppgift. Se mer nedan
 • Quiz-uppgift - Du skapar ett helt nytt "formulär" med en quiz/självrättande prov. Se mer om Formulärprov här.
 • Fråga - En snabbfråga där eleverna svarar via fritext eller via en flervalsfråga. Bra för att snabbt kolla av om eleverna har förstått, få snabb respons mm.
 • Material - Du lägger upp länkar, filmer, pdf-filer mm som eleverna kan använda i kursen.
 • Återanvänd - Du återanvänder gamla uppgifter från andra kurser, även arkiverade.
 • Ämne - Du delar upp uppgifterna och materialet i olika ämnesområden. Blir enklare för eleverna att få en bra överblick. 
Du kan alltid "dra och släppa" uppgifter och ämnen för att sortera dem under Klassuppgifter.

Google Kalender .- Länk till den Gruppkalender som skapas till aktuell grupp. Här kan du lägga upp händelser som prov mm, som eleverna kommer att se i kalendern.

Klassens Drive-mapp - Länk till den Drive-mapp där allt material, elevdokument mm sparas för gruppen.

Skapa Uppgift

 • Skriv Titel  - Kort och tydligt, detta blir även uppgiftens titel i Drive
 • Skriv Instruktion - Kort och tydligt, så eleven vet vad som ska göras.
 • Ändra Poäng till Ej betygsatt  - Du använder IST lärande för bedömningen.
 • Lägg till ett Inlämningsdatum för uppgiften.


Välj Alla elever om hela gruppen ska ha uppgiften. Annars kan du välja enskilda elever. Passar bra för grupparbeten eller när du vill tilldela unika uppgifter till olika elever.

Vid För - Tilldela uppgiften till flera grupper.

 • Bifogade filer via gemet (PDF-filer osv)
 • Filer och dokument från din Drivemapp
 • Filmklipp från YouTube
 • Länkar till andra resurser på Internet som digitala läromedel, UR mm.


I första hand bör du använda att bifoga dokument från Drive, som Google dokument. Det fungerar bäst.
Välj hur eleven ska få använda dokumentet:

- Eleven får enbart visa filen
- Alla elever får redigera samma dokument. 
- Varje elev får en egen, unik kopia utifrån originalfilen. Detta är nog det vanligaste.

Alla uppgifter och meddelanden du gör, sparas under Utkast, tills du väljer att Tilldela.
Du kan även välja att schemalägga din uppgift.

Eleverna ser att de fått en uppgift:
- På startsidan i Classroom
- I aktuellt Classroomgrupp under flödet och under Klassuppgifter.
I-  sin samlade Uppgiftsvy
- I sin mailbox som en mail-notifiering.
- Finns det inlämningsdatum/tid så ser eleverna även uppgiften i sin Google kalender.


Ge eleverna kommentarer och bedöm elevernas arbete

Klicka på en uppgift under Klassuppgifter, så ser du hur många elever som är klara eller inte klara med sina uppgifter. 
Klicka upp uppgiften.
Du ser alla eleverna, och deras arbeten, och vilken status elevernas arbeten är i.
Klicka på en elev, så kan du öppna den elevens arbete.När elevens arbete har öppnats, så kan du skriva kommentarer till texten, men även lämna en övergripande kommentar, och skicka tillbaka uppgiften till eleven.
Från samma vy, kan du bläddra till nästa elevs arbete.


När eleven är klar, ändras behörigheten på elevens dokument, så att du som lärare blir ägare, och eleven kan endast titta på sitt dokument.För att få mer hjälp och tips kan du besöka Classrooms hjälpsida genom att klicka på frågetecknet nere i vänstra hörnet inne i Classroom.
Där kan du också ställa frågor till Google och andra användare, samt ge feedback till Google, och önska dig förbättringar av Classroom.