Kom igång med Classroom i 4 steg

Google Classroom är en lärplattform som ger lärare och elever struktur över kurser och uppgifter.

Skapa en kurs, lägg till elever, skapa information och uppgifter, ge eleverna kommentarer och bedömning.

Google Classroom är självinstruerande, både för lärare och elever.
Du hittar en guide i fyra enkla steg här nedan. Klicka här för en utskriftsvänlig version

Du hittar Google Classroom på adressen classroom.google.com

Använder du en iPad eller telefon, så använder du gratis-appen Google Classroom som finns i AppStore eller Google Play.


Del 1 - Kurser och grupper
Gå till webbsidan classroom.google.com och logga in med ditt Google-konto du har fått från skolan. Är det första gången du använder Classroom, så väljer du:  Jag är lärare.
De flesta undervisningsgrupper och klasser har redan skapats åt dig, så du ska hitta de grupper du kommer att undervisa i. Dina elever ska även finnas inlagda i respektive grupp/klass. Grupperna och klasserna uppdateras regelbundet från elevregistret så att elever automatiskt läggs till och plockas bort efter hand som förändringar sker.
Automatiskt skapade grupper synkas även mot IST lärande.

Om du önskar skapa egna kurser och klasser så klicka på Plustecknet uppe till höger, och välj att skapa en ny kurs.
Manuellt skapade kurser synkas EJ mot IST lärande.

Första gången du öppnar en Classroomgrupp så får du en liten rundtur, med tips om hur du använder verktygen.


Under knappen OM lägger du in övergripande information om din kurs.
  • Skriv lite information om kursen.
  • Du hittar även länken till den Drive-mapp som har skapats för din kurs. Där sparas allt material du och eleverna gör i kursen, som övergripande planering, betygskriterier, lektionsmaterial, länkar till digitala läromedel mm.
  • Du ser länkar till 2 kalendrar, dels kalendervyn i Classroom som ger överblick
    över alla dina classromkalendrar, och en länk till din Google Kalender där en kurskalender skapas automatiskt i din personliga kalender.
  • Bjud in en annan lärare, som du vill dela din kurs med en kollega som då kan göra samma saker som du, förutom att ta bort kursen.
    Du kan senare göra den andra läraren till “ägare” av din kurs. Bra om du slutar din tjänst, eller byter undervisningsgrupp.
  • Under knappen Välj tema, kan du välja ett utseende på din kurs.
Del 2 - Fliken elever
Normalt kommer dina elever att läggas in och uppdateras med automatik.
Däremot i de kurser/klassrum du själv skapar, måste du själv lägga in eleverna.
Klicka på rubriken Elever.
Bestäm hur eleverna ska få skriva inlägg och kommentera i din kurs.
Du hittar även en kurskod, som du kan visa för eleverna från din bildskärm/projektor så att eleverna kan gå med i kursen.


Klicka på Bjud in elever och sök efter din elever och lägg till.

Nu kan eleverna gå med in din kurs direkt via Classroom eller via det mail de har fått till sin mailbox med en länk.

Du har nu även en lista på dina elever under Elevrubriken, och kan där hantera dina elever i kursen via några val, ta bort, sända e-post eller inaktivera någon elev.

Klickar du på en elev, så får du upp en sammanställning av vad den enskilde eleven har gjort i den här kursen.


Del 3 - Skapa information och uppgifter

Under Flöde lägger du upp olika sorters aktiviteter genom att klicka på plusknappen nere till höger.

Återanvänd inlägget - Du kan återanvända gamla uppgifter från alla dina kurser.
Skapa fråga - Låt eleverna få svara direkt i Classroom, eller diskutera frågeställningar.
Skapa uppgift - En större uppgift som eleven ska lämna in
Skapa meddelande - Information till eleverna.Klicka på Skapa Uppgift

Skriv en rubrik (så kort och tydligt du kan, detta blir även uppgiftens titel i Drive)
Du kan t ex numrera uppgifterna för att hålla bättre ordning på dina uppgifter.
Lägg till ett Inlämningsdatum för uppgiften eller kryssa bort datumet, om det är en uppgift som ej har ett slutdatum.
Ange ett Ämne för uppgiften, så att eleven senare kan sortera på alla uppgifter som hör till ett visst ämnesområde i din kurs.

Välj Alla elever om hela gruppen ska ha uppgiften. Annars kan du välja enskilda elever. Passar bra för grupparbeten eller när du vill tilldela unika uppgifter till olika elever.

Alla uppgifter och meddelanden du gör, sparas under Utkast, tills du väljer att Tilldela eleverna uppgifterna eller meddelanden. Du kan även välja att schemalägga din uppgift, för när du vill att eleverna ska se den. Detta gör att du kan göra en planering av din information och uppgifter i förväg.

Du kan lägga till
Bifogade filer via gemet
Filer och dokument från din Drivemapp
Filmklipp från YouTube
Länkar till andra resurser på Internet som digitala läromedel, UR mm.
För att lägga till ett dokument från din drive, klicka på Driveikonen, och välj det dokument du vill lägga till.
Nu väljer du hur eleven ska få använda dokumentet:
- Eleven får enbart visa filen
- Alla elever får redigera samma dokument. (En gemensam planering eller workshop t ex)
- Varje elev får en egen, unik kopia utifrån originalfilen. Detta är nog det vanligaste.

Klicka på pilen vid knappen Tilldela, och välj om du vill schemalägga publiceringen, spara för vidare redigering eller för direktpublicering/tilldelning så att eleven ser uppgiften


Eleverna ser även att de har en uppgift att göra på sin Startsida i Classroom, i sin samlade Uppgiftsvy samt till sin mailbox som en mail-notifiering.

Uppgiften landar även i kurskalendern och syns i kalendervyn i Classroom, samt i den vanliga Google-kalendern.

Del 4 - Ge eleverna kommentarer och bedöm elevernas arbete
Du får en överblick över elevernas arbete på flera olika sätt.
Flödet ser du hur många elever som är klara eller inte klara med sina uppgifter.


På din Startsida ser du alla dina klasser, och där ser du även om du har klara uppgifter att bedöma. Du hittar Startsidan genom att klicka på knappen med tre streck uppe till vänster.


Under dina samlade Uppgifter får du en bra sammanställning av alla dina utdelade uppgifter, i alla dina klasser. 

Klicka på en uppgift i flödet, så får du upp en överblick på elevernas arbete med uppgiften.
Du ser tydligt vilka som är klara eller inte klara.

Klicka på en elev, så ser du elevens pågående eller inlämnade arbete.
Har eleven börjat skriva ett dokument, så kan du öppna dokumentet, ge kommentarer och stötta eleven den vägen. Eleven är ägare till dokumentet, men du kan redigera och ge kommentarer på elevens arbete.

Du kan även skriva kommentarer direkt till eleven i Classroom, och då får eleven ett mail med kommentaren.När eleven är klar, ändras behörigheten på elevens dokument, så att du som lärare blir ägare, och eleven kan endast titta på sitt dokument.

Nu kan du bedöma arbetet, ge en slutlig kommentar, och även ge betygspoäng. Betygspoäng bör du vara lite försiktig med, då poäng kan tolkas fel utifrån det svenska betygssystemet.

När du är klar med alla dina elevers bedömning, så väljer du att Skicka tillbaka.
Då lämnar du igen dokumenten till eleverna, och de kan se dina kommentarer och bedömning.
Vill du spara dina kommentarer och bedömning till din dator, så klickar du på kugghjulet uppe till höger och väljer Ladda ner uppgiften så sparas det ner ett kalkylark med samtliga elever och dina kommentarer.För att få mer hjälp och tips kan du besöka Classrooms hjälpsida genom att klicka på frågetecknet nere i vänstra hörnet inne i Classroom.
Där kan du också ställa frågor till Google och andra användare, samt ge feedback till Google, och önska dig förbättringar av Classroom.