Smart sidopanel - håll fokus

 

Sidopanelen i Google Chrome är ett smart verktyg, där du kan hantera bokmärken, läslista för senare läsning och ha ett Läsläge som hjälper dig att läsa webbsidor mer fokuserat. (tar bort bilder, reklam och lämnar kvar texten)

Med ett smart tilläggsprogram, Page Sidebar kan du även söka efter information och använda dina favoritverktyg i sidopanelen, samtidigt som du jobbar på ett dokument.Installera Page Sidebar från Chrome web store så får du ett extra val i din Sidopanel. 
(Du hittar knappen för Sidopanelen uppe till höger)

Nu kan du googla eller "dra och släppa" en webbsida till sidopanelen.

Högerklickasymbolen för tilläggsprogrammet Page Sidebar och klicka på Alternativ

chrome-extension://gkkebamcfeaggmcfciekfakbmlgckdnh/options.html
Nu kan du göra en mängd inställningar för hur du vill ha det i din sidopanel:
- Välj en specifik startsida, som du alltid ska visas
- Bocka för att Kopiera aktuell webbadress/URL, Öppna sidan i ny flik och Snabb-bokmärken
T ex kan du lägga bokmärken/genvägar till Wikipedia, ett AI-verktyg osv.
Nu kan du snabbt välja ett av dina favoritverktyg, och använda det i sidopanelen samtidigt som du jobbar med ett dokument.
Tips:
Vill du lägga till ett bokmärke för Wikipedia, så använd adressen https://sv.m.wikipedia.org/ så får du den mobilanpassade sidan för Wikipedia. Lite renare och snyggare i sidopanelen.

Alla sidor fungerar inte i sidopanelen, eftersom man inte kan köra allt som inbäddade sidor. Så du kan få testa lite olika verktyg för att se att de fungerar.


Bygg egen app

AppSheet är ett program där du enkelt kan skapa en egen app, utifrån ett Google Kalkylark, som då fungerar som din databas. 

Det finns mängder med mallar att utgå från, men här visar jag hur du bygger en enkel app utifrån ett kalkylark.

Inom skolans värld så finns det många tillfällen då man kan behöva skapa appar och databaser. Framförallt är det något elever med UF-företag har nytta av, eller i kurser kring försäljning, handel, ekonomi osv.


Se en film här, där jag går igenom hur man bygger en enkel app.

Förbered din databas i Google Kalkylblad

- Börja med att logga in i AppSheet så att ditt konto skapas upp.

- Gå nu över till Google Drive. Skapa en ny mapp, där du håller samman ditt projekt.

- Skapa ett nytt Kalkylark i mappen.

Lägg till ett antal rubriker i kalkylarket

- Vill du ha "flerval" kan du infoga en Rullgardinsmeny

- Lägg gärna till ett extra blad, om du vill skapa en "relationsdatabas".

- Klicka nu på menyn Tillägg - AppSheet - Skapa en app

Nu öppnas AppSheet, och din app skapas automatiskt. Efter en stund kan du testa hur den fungerar.

Fixa med din app

- Automatiken skapar oftast en app utifrån en tabell/blad från ditt kalkylark.
Välj att lägga till en tabell/data under menyn, och plustecknet och välj ditt andra blad från kalkylarket.
- Kontrollera och justera egenskaperna/type om de olika posterna du har.
T ex ändra "Bild" till Image istället för text osv. 
Listor benämns Enum.
- Skapa en referens i din sekundära tabell, tillbaka till din primära tabell.
T ex finns "sak" med i båda tabellerna. 
Jag markerar i inventeringstaballen att "Sak" ska vara "Ref" (referens) till tabell Lager.
Nu är tabellerna relaterade till varandra via objektet Sak.
- Klicka på View ute till höger (symbolen som ser ut som en mobiltelefon)
Här hanterar du utseendet på din app.
Du kan lägga till olika vyer, knappar och justera hur det ska se ut.
Till höger ser du hur din app kommer att fungera, och du kan hela tiden testa det du gör.
OBS. Kom ihåg att spara och uppdatera det du gör, så att det slår igenom. 

Peka och klicka på olika objekt i visningsvyn, så kan du göra finjusteringar på olika objekt.


Dela med andra via Delningsknappen uppe till höger.
Du delar på samma sätt som med andra "Googleverktyg". Lägg in en e-postadress, och bestäm vad personen ska få göra. Använda din app eller även få redigera den.
Ni kan vara 10 personer som använder en Appsheet-app gratis. Sen börjar det kosta pengar.
Men det räcker oftast för enskilda och skolbruk.

Lär dig mer
Appsheet har en bra hjälpfunktion, och det finns massor av YouTube-filmer som visar olika saker.

Mindmap med Draw.io

 Draw.io är ett mångsidigt verktyg för att skapa mindmaps, flödesscheman och olika typer av diagram.
Du sparar dina dokument i Google Drive, och kan dela och samarbeta på samma sätt som med andra Googledokument.

Du kan enkelt anpassa arbetsytan och utseendet på programmet så att det passar dina behov. Från superenkelt och rent till avancerat med massor av verktyg.

Se nedan hur du snabbt kommer igång med programmet.

Mindmap

Kom igång

Öppna upp webbsidan draw.io 
Du hittar det även i Google Drive -> Nytt -> Fler -> draw.io
Filen du skapar sparas i den mapp du befinner dig, precis som med andra Googledokument.


Första gången du använder appen får du auktorisera det, så att du kan spara och öppna filerna i din Google Drive. 
Välj vilken typ av Diagram du vill använda, och namnge dokumentet.
Här väljer jag tomt diagram
Skapa nytt diagram
Första gången du använder Draw.io öppnas programmet i "klassiskt tema" med mängder med knappar och funktioner synliga. Det kan upplevas lite rörigt, så jag rekommenderar att du växlar till en lite renare arbetsyta.

Klicka på Extrafunktioner - Teman - Enkel
Uppdatera sidan, så visas dokumentet i en lite renare arbetsvy.
Anpassa utseendet
Till vänster ser du olika objekt du kan infoga och till höger under egenskapsmenyn kan du ändra vilken stil du vill ha.
Jag brukar ta bort "rutnätet" för att få en ren, vit yta. 
Testa gärna "Sketch" som ger en mer tecknad stil på dina objekt!  

Du ser även symbolerna för Kommenterar och Delning, precis som i andra Google-dokument. 
De tre pluttarna ger dig huvudmenyfunktioner för att öppna, spara, exportera och byta tema mm.
Stil
Överst ser du olika objekt du kan infoga. Textruta, fyrkanter, cirklar, frihandsritning, tabeller mm.
Infoga objekt
När du har skrivit en text i ett objekt, och vill skapa en ny nod/underobjekt så pekar du på objektet. Då ser du små blå pilar, med vilka du väljer vilken stil på undernoden du vill ha. Det skapas upp ett nytt objekt med en linje emellan.
Sen kan du fortsätta att skapa objekt på objekt, och låta din tankekarta växa fram.
Objekt
Markerar du ett objekt, kan du under egenskapsmenyn till höger ändra färg, typsnitt mm för att bättre visualisera dina tankar.
Stil på objekt
Du kan klistra in bilder och infoga massor av olika typer av former, linjer och pilar.
Du hittar ett helt bibliotek med olika former i Form-menyn till vänster
Infoga fler objekt o bilder
Eftersom du använder Google Drive så sparas det du gör automatiskt. 
Annars hittar du de vanliga "Arkivmeny-funktionerna" under de tre pluttarna uppe till höger
Där kan du även exportera din mindmap till en vanlig bild, pdf osv.
Under Settings kan du ändra tema mm.
Arkivmenyn

Se en film för att komma igång med Draw.io
Du hittar fler tips och hjälp på Drawio:s hemsida.

Draw.io är ett så kallat Open source-program (öppen källkod) och är helt fritt att använda.
När du startar programmet, så laddas all programkod in i din webbläsare, och ingen information sparas i molnet. Det gör att det är "GDPR-säkert". 
För att kunna spara ditt arbete i någon typ av molntjänst, som t ex Google Drive, så får du godkänna att programmet får spara, öppna och redigera dina filer i molntjänsten. 


Se din Googlekalender i Outlook

Många användare använder flera olika e-post- och kalendertjänster. Det kan bli rörigt att hålla koll på flera kalendrar på flera ställen.
Här kommer ett tips så att du kan se din Google-kalender i Outlook. 


▶︎ Börja med att Logga in på din Google-kalender.

▶︎ Klicka fram din personliga kalender under Mina kalendrar och klicka på den de tre pluttarna vid ditt namn (din kalender) och välj Inställningar och delning


▶︎ Rulla ner tills du ser valet Integrera kalender och där hittar du Hemlig address i iCal-format.


▶︎ Markera den långa https://....-adressen och kopiera.
(Detta är en privat adress som ingen annan person kan se, endast de som får länken, så håll den hemlig)______________________

▶︎ Öppna Outlook i O365 https://outlook.office.com/calendar/    och klicka upp Kalendervyn

▶︎ Klicka på Lägg till kalender som du ser till vänster

▶︎ Välj Prenumera från Webben
Klistra in iCal-länken från din Google-kalender som du tidigare kopierade, och sätt ett namn på din kalender.
Nu kommer din Google-kalender att importeras till din Outlook-kalender.

▶︎ Nu kommer du se både din Outlook-kalender och din Googlekalender i samma vy.
Tyvärr kan du inte skriva i din Googlekalender från Outlook, utan det är enbart en titt-vy. För att arbeta med din Googlekalender, måste du även fortsättningsvis gå in din kalender i Google, för att skriva och uppdatera händelser där.


Du kan göra samma sak med Classroom-kalendrar som du ser i din Googlekalender. T ex klass- och gruppkalendrar.

▷ OBS. Uppdateringar från Googlekalendern kan dröja några minuter innan nya händelser syns. Det är normalt.Skärminspelning som pedagogiskt verktyg

Datorer och iPads vi använder på skolorna kan spela in film av det som händer på skärmen, så kallad skärminspelning.

Detta kan bli ett mycket bra lärverktyg även för våra elever. 


Skärminspelning ett bra verktyg att använda till att skapa instruktionsfilmer, spela in en presentation, ge feedback till eleverna med mera.
En film visar och berättar oftast mycket mer än bara text.

Det vi inte alltid tänker på, är att även eleverna kan använda skärminspelning som ett verktyg i sitt eget lärande.
 • Spela in en presentation och lämna in i Classroom.
 • Visa och berätta vid lösningen av ett problem eller uppgift.
 • Lära andra via skärminspelning, vilket är ett bra sätt att lära sig själv på.
 • Spela in videomöten. Höjer man ljudet på högtalaren så spelar mikrofonen in det som hörs i videomötet med helt okej kvalitet.
 • Spela in visualiseringar som rörliga grafer i Gapminder. och vid digitala experiment, samtidigt som eleverna berättar hur de tänker.
Vid all skärminspelning bör man tänka på några enkla saker innan man börjar:
 • Planera så du vet vad det är du vill berätta.
 • Öva innan, så det blir kort och konkret.
 • Använd gärna ett headset med mikrofon för bättre ljud.

Skärminspelning på olika enheter

Chromebook

I Chromebook finns ett skärmbilds-verktyg som även kan göra en skärminspelning. (Ser man inte verktyget, kan man behöva uppdatera Chrome OS.)

I GIF-animationen här nedan, visar jag hur man spelar in en Google-presentation.
 1. I Google presentation, klicka på den lilla pilen vid Starta presentation, och välj Presentatörs-vy. Nu öppnas presentationen i ett fönster.
 2. Klicka nere på klockan till höger, och välj Skärmbild.
 3. Välj Skärminspelning, Spela in del av skärmen och slå på mikrofonen.
 4. Markera området (presentationen) och starta inspelningen.
 5. För att avsluta, klicka på den lilla röda ”inspelningsknappen” nere till höger i aktivitetsfältet.
 6. Filmen sparas i mappen Videor och kan nu läggas in i Drive, till Classroom och så vidare.

PC med Windows

I en PC finns inte skärminspelning inbyggt i systemet, men du kan använda programmet PowerPoint som har skärminspelning inbyggt.

I GIF-animationen nedan visar jag hur man spelar in det som händer i en webbläsare med hjälp av PowerPoint.
 1. Förbered det du vill visa på skärmen, så du har allt redo att visa.
 2. Öppna programmet PowerPoint med en ny, tom presentation.
 3. Öppna fliken Infoga och välj Skärminspelning längst uppe till höger.
 4. Markera det område du vill spela in och starta inspelningen.
 5. När du är klar, trycker du Windowstangenten+Skift+Q
 6. Nu infogas filmen i din Powerpointbild.
 7. Du kan lägga till text och fler bilder om du vill.
 8. Klicka på Arkiv-Exportera-Skapa en Video och välj var du vill spara din film.
 9. Nu kan du lägga upp filmen till en uppgift i Classroom om du vill.

Ipad

I GIF-animationen här nedan visar jag hur man spelar in en Google-presentation på en iPad.
 1. Öppna Inställningar → Kontrollcenter och tryck på den gröna plusknappen bredvid Skärminspelning, för att aktivera det första gången du använder funktionen.
 2. Öppna det du vill spela in, t ex en Presentation.
 3. Starta Skärminspelningen genom att öppna Kontrollcenter genom att svepa med fingret från skärmens övre högra hörn. Håll ner fingret på inspelningsknappen, och välj att aktivera mikrofonen om du vill spela in ljud.
 4. När du är klar, sveper du med fingret igen, för att avsluta inspelningen.
 5. Du hittar dina inspelningar under appen Bilder, när du vill lägga upp en inspelning till Classroom och liknande.

Mac

På en Mac så finns skärminspelning inbyggt i programmet QuickTime.

- Öppna QuickTime och välj Arkiv – Skärminspelning


- Nu kan du välja hur du vill spela in, ett område eller hela skärmen med mera.


- När du är klar, klickar du på stoppknappen uppe i verktygsfältet.
- Filmen öppnas i Quicktime, och du kan putsa/trimma och spara filmen dit du vill ha den.Hvar skog har nog sin källa

Vikten av att ange källor är något de flesta lärare kämpar med. Här ska jag visa hur enkelt det är att jobba med källhänvisning i de Googleverktyg vi har på våra skolor.

Samla källorna

När vi skriver ett arbete, så hittar vi information från en mängd platser som böcker, webbsidor, tidningar, TV-program. För att förenkla arbetet med källhänvisning, så är det smart att skapa en ”lista” på sina källor.

I Google dokument finns ett enkelt verktyg för att hantera källor, och det finns under Verktyg - Citat.
Där kan man enkelt lägga till alla möjliga typer av källor från tillexemepl böcker och tidskrifter. 
När man öppnar Citat-verktyget första gången, så kan det kännas lite rörigt med alla val som finns.

- Välj APA som är ett av de vanligaste sätten att skriva källor på i svenska skolor.
- Därefter lägger man till sina källor. Välj vilken typ det är, exempelvis en bok, och skriv ner de uppgifter som behövs (namn, förlag, tryckår osv).

Infoga källorna

Det finns två sätt att infoga källor på: 
I direkt anslutning till texten man skriver (Harvardsystemet) eller som en fotnot nederst på sidan (Oxfordsystemet). Båda sätten är rätt, däremot ska man inte blanda de båda sätten i ett arbete.

För att infoga i texten, så placerar man markören där man vill ha sin källhänvisning.
Öppna Verktyg - Citat, välj ut rätt källa och klicka på "Citera"
Nu skapas en källhänvisningen vid markören. 
Ersätt #-tecknet med sidnummer från källan.

För att infoga som fotnot, placerar man markören där man vill ha sin källhänvisning.
Öppna menyn Infoga - Fotnot. Nu skapas en liten upphöjd fotnots-siffra, och markören hoppar ner till sidfoten på sidan, där en fotnot har skapats. 
Öppna Verktyg - Citat, välj ut rätt källa och klicka på ”Citera”
Nu skapas en källhänvisning nederst på sidan som en fotnot.

Skapa en källförteckning

I slutet av ett arbete, brukar man ha med en fullständig källförteckning, och det är nu enkelt att göra.

Placera markören där källförteckningen ska skapas.
Öppna Verktyg - Citat och klicka på Infoga bibliografi.
Nu skapas en källförteckning i bokstavsordning, och man kan ändra rubriken samt formatera så att den blir som man vill ha den.

Se en film här, där jag visar hur det fungerar.

Bonustips för dig som lärare

I Google Classroom, kan du som lärare klicka i ”Plagiatkontroll” för en uppgift.
Du hittar det när du skapar en uppgift, och du kan använda det fem gånger per Classroom-kurs.
När du slagit på Plagiatkontroll för en uppgift, kan eleven själv köra sitt arbete genom plagiatkontrollen tre gånger, innan inlämning, för att hitta texter som saknar källhänvisning.
Detta är ett bra sätt att lära sig att ange källor korrekt.

Google Classrooms plagiatkontroll visar öppna källor på Internet, och inte stängda källor från böcker, databaser och liknande.
För en utökad plagiatkontroll behöver skolan abonnera på tjänsten Urkund som söker i betydligt fler källor.

Läs mer om källhänvisning och plagiat på Linnéuniversitetets sida

Hvar skog har nog sin källa

Signaturen Sigurd (Alfred Hedenstierna) var en populär krönikör i Smålandsposten i slutet av 1800-talet, och han skrev texten till Wilhelm Åströms sång Hjärtats saga, med den inledande raden ”Hvar skog har nog sin källa”.

Lyssna på Växjö Manskör som framför Hjärtats saga


Animera mera

Att skapa tecknade filmer är ett kul sätt att få eleverna att berätta en historia. Med hjälp av ett vanligt presentationsprogram ska jag visa hur man enkelt gör en animerad film.


En animerad film består av många enskilda bilder, med små, små förändringar i var och en av bilderna. När man bläddrar igenom bilderna snabbt, så får man en illusion av rörelse, man får en animerad film.
Förr fick man rita på papper och genomskinliga celler (overheadfilmer) och fotografera av bildruta för bildruta med en filmkamera.
Idag kan vi skapa animationer mycket enklare med hjälp av program i våra datorer. I det här exemplet så utgår vi från ett vanligt presentationsprogram tillsammans med ett gratisverktyg på webben, för att skapa själva filmen.

Planera och förbered

Planera arbetet och filmen så går det lättare när man kommer igång. En enkel idé med en enkel dramaturgi: En början, en mitt och ett slut.
Gör en skiss eller enkelt manus om vad filmen ska berätta.

Ritade eller fotograferade bilder behöver sparas till Google Drive innan man börjar. Man kan fotografera av teckningar med en mobilkamera eller datorns kamera, men tänk på att ha så jämt ljus som möjligt, så det inte blir skuggor.
Man kan även rita direkt i datorn med olika ritverktyg som Google Målarverktyg/CanvasLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Många Chromebooks har en pekskärm, vilket gör det enklare att rita själv direkt på datorn.
Det finns även mängder med fria bilder att använda i Google presentation.

Skapa animationen

Öppna programmet Google presentationLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., med en tom bild utan text. (Du kan lägga till texter i efterhand)
Lägg in en bakgrundsbild som passar filmen. Välj menyn Bild-Ändra Bakgrund och klicka på Välj Bild.
Välj en egen bild från dator eller Drive, eller sök efter fria bilder på Google Bilder.
En animation består av mängder med presentationsbilder, och när man skrollar genom dem, så får man en ”animation”, på samma sätt som en film med många bildrutor.
Enklast är nu att du duplicerar den första bilden du har gjort (Ctrl+D) och använder det kortkommandot under hela ditt arbete, för att duplicera dina bilder.

Nu ska du lägga in objekt. Antingen lägger du in egna bilder, via menyvalet Infoga- Bild. Du kan också hitta fria bilder, och då är det enklast att använda verktyget Utforska, som du hittar under menyn Verktyg. Där söker du efter Bilder, och de bilder du får upp där, är fria bilder som du får använda. Tips är att söka på engelska för att hitta fler bilder. Lägg även till ordet PNG i sökningen, så får du så kallade png-bilder. Det är ofta tecknade bilder som ofta även är transparenta. Det vill säga, att de inte har en vit fyrkant runt sig, utan de är frilagda, vilket blir mycket snyggare i en animation. Du drar in den bild du vill ha på arbetsytan, justerar storleken. Ta gärna bort ”länkningen” i bilden. Placera objektet där du vill ha det i bilden.

Tips. Om du lägger in en ”vanlig” bild, som du inte vill ha som fyrkant, kan du markera den, och välja beskärningsverktygets lilla pil, och välja en form som beskärning. T ex en ring, triangel eller annat.

Visa animationen

När du är färdig med alla dina bilder, och du tycker att du har fått till en bra animation, så vill du oftast visa den för andra.

Ett bra format för att visa animationer är att göra den till en GIF-animation. Det är ett format som fungerar i alla datorer, i mail, webbsidor, bloggar och till och med i ett Google dokument.

Välj att spara ner din presentation som en PDF-fil. Arkiv- Ladda ner som PDF.

Nu sparas din presentation som en PDF-fil till hämtade filer i din dator.

Gå till webbsidan https://ezgif.com/maker

Där bläddrar du fram din PDF-fil från din dator, och laddar upp.

Nu tar det en stund för filen att laddas upp, men till slut så ser du alla dina ”stillbilder” du har gjort från din animation.

Under alla bilderna kan du ställa in fördröjningen du vill ha på bildväxlingen. 

Det kan vara lagom med siffran 10 vid rutan för Delay, men du kan behöva prova dig fram.
Klicka på Make a GIF, och vänta tills det blir klart.

Nu ska du se din färdiga animation, som du kan spara ner som GIF och använda och visa där du vill ha den, exemplvis på en klassblogg, i Classroom eller i ett mail.

Du kan även kan även spara ner den i andra filmformat, som mp4 osv, om du vill redigera vidare i ett videoredigeringsprogram.

Så här blev den färdiga lilla filmen på katten som inte gillade vatten ...


Här nedan kan du se en film där jag går igenom hur du animerar i Google presentation och skapar en GIF-animation.