Mindmap med Draw.io

 Draw.io är ett mångsidigt verktyg för att skapa mindmaps, flödesscheman och olika typer av diagram.
Du sparar dina dokument i Google Drive, och kan dela och samarbeta på samma sätt som med andra Googledokument.

Du kan enkelt anpassa arbetsytan och utseendet på programmet så att det passar dina behov. Från superenkelt och rent till avancerat med massor av verktyg.

Se nedan hur du snabbt kommer igång med programmet.

Mindmap

Kom igång

Öppna upp webbsidan draw.io 
Du hittar det även i Google Drive -> Nytt -> Fler -> draw.io
Filen du skapar sparas i den mapp du befinner dig, precis som med andra Googledokument.


Första gången du använder appen får du auktorisera det, så att du kan spara och öppna filerna i din Google Drive. 
Välj vilken typ av Diagram du vill använda, och namnge dokumentet.
Här väljer jag tomt diagram
Skapa nytt diagram
Första gången du använder Draw.io öppnas programmet i "klassiskt tema" med mängder med knappar och funktioner synliga. Det kan upplevas lite rörigt, så jag rekommenderar att du växlar till en lite renare arbetsyta.

Klicka på Extrafunktioner - Teman - Enkel
Uppdatera sidan, så visas dokumentet i en lite renare arbetsvy.
Anpassa utseendet
Till vänster ser du olika objekt du kan infoga och till höger under egenskapsmenyn kan du ändra vilken stil du vill ha.
Jag brukar ta bort "rutnätet" för att få en ren, vit yta. 
Testa gärna "Sketch" som ger en mer tecknad stil på dina objekt!  

Du ser även symbolerna för Kommenterar och Delning, precis som i andra Google-dokument. 
De tre pluttarna ger dig huvudmenyfunktioner för att öppna, spara, exportera och byta tema mm.
Stil
Överst ser du olika objekt du kan infoga. Textruta, fyrkanter, cirklar, frihandsritning, tabeller mm.
Infoga objekt
När du har skrivit en text i ett objekt, och vill skapa en ny nod/underobjekt så pekar du på objektet. Då ser du små blå pilar, med vilka du väljer vilken stil på undernoden du vill ha. Det skapas upp ett nytt objekt med en linje emellan.
Sen kan du fortsätta att skapa objekt på objekt, och låta din tankekarta växa fram.
Objekt
Markerar du ett objekt, kan du under egenskapsmenyn till höger ändra färg, typsnitt mm för att bättre visualisera dina tankar.
Stil på objekt
Du kan klistra in bilder och infoga massor av olika typer av former, linjer och pilar.
Du hittar ett helt bibliotek med olika former i Form-menyn till vänster
Infoga fler objekt o bilder
Eftersom du använder Google Drive så sparas det du gör automatiskt. 
Annars hittar du de vanliga "Arkivmeny-funktionerna" under de tre pluttarna uppe till höger
Där kan du även exportera din mindmap till en vanlig bild, pdf osv.
Under Settings kan du ändra tema mm.
Arkivmenyn

Se en film för att komma igång med Draw.io
Du hittar fler tips och hjälp på Drawio:s hemsida.

Draw.io är ett så kallat Open source-program (öppen källkod) och är helt fritt att använda.
När du startar programmet, så laddas all programkod in i din webbläsare, och ingen information sparas i molnet. Det gör att det är "GDPR-säkert". 
För att kunna spara ditt arbete i någon typ av molntjänst, som t ex Google Drive, så får du godkänna att programmet får spara, öppna och redigera dina filer i molntjänsten. 


Se din Googlekalender i Outlook

Många användare använder flera olika e-post- och kalendertjänster. Det kan bli rörigt att hålla koll på flera kalendrar på flera ställen.
Här kommer ett tips så att du kan se din Google-kalender i Outlook. 


▶︎ Börja med att Logga in på din Google-kalender.

▶︎ Klicka fram din personliga kalender under Mina kalendrar och klicka på den de tre pluttarna vid ditt namn (din kalender) och välj Inställningar och delning


▶︎ Rulla ner tills du ser valet Integrera kalender och där hittar du Hemlig address i iCal-format.


▶︎ Markera den långa https://....-adressen och kopiera.
(Detta är en privat adress som ingen annan person kan se, endast de som får länken, så håll den hemlig)______________________

▶︎ Öppna Outlook i O365 https://outlook.office.com/calendar/    och klicka upp Kalendervyn

▶︎ Klicka på Lägg till kalender som du ser till vänster

▶︎ Välj Prenumera från Webben
Klistra in iCal-länken från din Google-kalender som du tidigare kopierade, och sätt ett namn på din kalender.
Nu kommer din Google-kalender att importeras till din Outlook-kalender.

▶︎ Nu kommer du se både din Outlook-kalender och din Googlekalender i samma vy.
Tyvärr kan du inte skriva i din Googlekalender från Outlook, utan det är enbart en titt-vy. För att arbeta med din Googlekalender, måste du även fortsättningsvis gå in din kalender i Google, för att skriva och uppdatera händelser där.


Du kan göra samma sak med Classroom-kalendrar som du ser i din Googlekalender. T ex klass- och gruppkalendrar.

▷ OBS. Uppdateringar från Googlekalendern kan dröja några minuter innan nya händelser syns. Det är normalt.Skärminspelning som pedagogiskt verktyg

Datorer och iPads vi använder på skolorna kan spela in film av det som händer på skärmen, så kallad skärminspelning.

Detta kan bli ett mycket bra lärverktyg även för våra elever. 


Skärminspelning ett bra verktyg att använda till att skapa instruktionsfilmer, spela in en presentation, ge feedback till eleverna med mera.
En film visar och berättar oftast mycket mer än bara text.

Det vi inte alltid tänker på, är att även eleverna kan använda skärminspelning som ett verktyg i sitt eget lärande.
 • Spela in en presentation och lämna in i Classroom.
 • Visa och berätta vid lösningen av ett problem eller uppgift.
 • Lära andra via skärminspelning, vilket är ett bra sätt att lära sig själv på.
 • Spela in videomöten. Höjer man ljudet på högtalaren så spelar mikrofonen in det som hörs i videomötet med helt okej kvalitet.
 • Spela in visualiseringar som rörliga grafer i Gapminder. och vid digitala experiment, samtidigt som eleverna berättar hur de tänker.
Vid all skärminspelning bör man tänka på några enkla saker innan man börjar:
 • Planera så du vet vad det är du vill berätta.
 • Öva innan, så det blir kort och konkret.
 • Använd gärna ett headset med mikrofon för bättre ljud.

Skärminspelning på olika enheter

Chromebook

I Chromebook finns ett skärmbilds-verktyg som även kan göra en skärminspelning. (Ser man inte verktyget, kan man behöva uppdatera Chrome OS.)

I GIF-animationen här nedan, visar jag hur man spelar in en Google-presentation.
 1. I Google presentation, klicka på den lilla pilen vid Starta presentation, och välj Presentatörs-vy. Nu öppnas presentationen i ett fönster.
 2. Klicka nere på klockan till höger, och välj Skärmbild.
 3. Välj Skärminspelning, Spela in del av skärmen och slå på mikrofonen.
 4. Markera området (presentationen) och starta inspelningen.
 5. För att avsluta, klicka på den lilla röda ”inspelningsknappen” nere till höger i aktivitetsfältet.
 6. Filmen sparas i mappen Videor och kan nu läggas in i Drive, till Classroom och så vidare.

PC med Windows

I en PC finns inte skärminspelning inbyggt i systemet, men du kan använda programmet PowerPoint som har skärminspelning inbyggt.

I GIF-animationen nedan visar jag hur man spelar in det som händer i en webbläsare med hjälp av PowerPoint.
 1. Förbered det du vill visa på skärmen, så du har allt redo att visa.
 2. Öppna programmet PowerPoint med en ny, tom presentation.
 3. Öppna fliken Infoga och välj Skärminspelning längst uppe till höger.
 4. Markera det område du vill spela in och starta inspelningen.
 5. När du är klar, trycker du Windowstangenten+Skift+Q
 6. Nu infogas filmen i din Powerpointbild.
 7. Du kan lägga till text och fler bilder om du vill.
 8. Klicka på Arkiv-Exportera-Skapa en Video och välj var du vill spara din film.
 9. Nu kan du lägga upp filmen till en uppgift i Classroom om du vill.

Ipad

I GIF-animationen här nedan visar jag hur man spelar in en Google-presentation på en iPad.
 1. Öppna Inställningar → Kontrollcenter och tryck på den gröna plusknappen bredvid Skärminspelning, för att aktivera det första gången du använder funktionen.
 2. Öppna det du vill spela in, t ex en Presentation.
 3. Starta Skärminspelningen genom att öppna Kontrollcenter genom att svepa med fingret från skärmens övre högra hörn. Håll ner fingret på inspelningsknappen, och välj att aktivera mikrofonen om du vill spela in ljud.
 4. När du är klar, sveper du med fingret igen, för att avsluta inspelningen.
 5. Du hittar dina inspelningar under appen Bilder, när du vill lägga upp en inspelning till Classroom och liknande.

Mac

På en Mac så finns skärminspelning inbyggt i programmet QuickTime.

- Öppna QuickTime och välj Arkiv – Skärminspelning


- Nu kan du välja hur du vill spela in, ett område eller hela skärmen med mera.


- När du är klar, klickar du på stoppknappen uppe i verktygsfältet.
- Filmen öppnas i Quicktime, och du kan putsa/trimma och spara filmen dit du vill ha den.Hvar skog har nog sin källa

Vikten av att ange källor är något de flesta lärare kämpar med. Här ska jag visa hur enkelt det är att jobba med källhänvisning i de Googleverktyg vi har på våra skolor.

Samla källorna

När vi skriver ett arbete, så hittar vi information från en mängd platser som böcker, webbsidor, tidningar, TV-program. För att förenkla arbetet med källhänvisning, så är det smart att skapa en ”lista” på sina källor.

I Google dokument finns ett enkelt verktyg för att hantera källor, och det finns under Verktyg - Citat.
Där kan man enkelt lägga till alla möjliga typer av källor från tillexemepl böcker och tidskrifter. 
När man öppnar Citat-verktyget första gången, så kan det kännas lite rörigt med alla val som finns.

- Välj APA som är ett av de vanligaste sätten att skriva källor på i svenska skolor.
- Därefter lägger man till sina källor. Välj vilken typ det är, exempelvis en bok, och skriv ner de uppgifter som behövs (namn, förlag, tryckår osv).

Infoga källorna

Det finns två sätt att infoga källor på: 
I direkt anslutning till texten man skriver (Harvardsystemet) eller som en fotnot nederst på sidan (Oxfordsystemet). Båda sätten är rätt, däremot ska man inte blanda de båda sätten i ett arbete.

För att infoga i texten, så placerar man markören där man vill ha sin källhänvisning.
Öppna Verktyg - Citat, välj ut rätt källa och klicka på "Citera"
Nu skapas en källhänvisningen vid markören. 
Ersätt #-tecknet med sidnummer från källan.

För att infoga som fotnot, placerar man markören där man vill ha sin källhänvisning.
Öppna menyn Infoga - Fotnot. Nu skapas en liten upphöjd fotnots-siffra, och markören hoppar ner till sidfoten på sidan, där en fotnot har skapats. 
Öppna Verktyg - Citat, välj ut rätt källa och klicka på ”Citera”
Nu skapas en källhänvisning nederst på sidan som en fotnot.

Skapa en källförteckning

I slutet av ett arbete, brukar man ha med en fullständig källförteckning, och det är nu enkelt att göra.

Placera markören där källförteckningen ska skapas.
Öppna Verktyg - Citat och klicka på Infoga bibliografi.
Nu skapas en källförteckning i bokstavsordning, och man kan ändra rubriken samt formatera så att den blir som man vill ha den.

Se en film här, där jag visar hur det fungerar.

Bonustips för dig som lärare

I Google Classroom, kan du som lärare klicka i ”Plagiatkontroll” för en uppgift.
Du hittar det när du skapar en uppgift, och du kan använda det fem gånger per Classroom-kurs.
När du slagit på Plagiatkontroll för en uppgift, kan eleven själv köra sitt arbete genom plagiatkontrollen tre gånger, innan inlämning, för att hitta texter som saknar källhänvisning.
Detta är ett bra sätt att lära sig att ange källor korrekt.

Google Classrooms plagiatkontroll visar öppna källor på Internet, och inte stängda källor från böcker, databaser och liknande.
För en utökad plagiatkontroll behöver skolan abonnera på tjänsten Urkund som söker i betydligt fler källor.

Läs mer om källhänvisning och plagiat på Linnéuniversitetets sida

Hvar skog har nog sin källa

Signaturen Sigurd (Alfred Hedenstierna) var en populär krönikör i Smålandsposten i slutet av 1800-talet, och han skrev texten till Wilhelm Åströms sång Hjärtats saga, med den inledande raden ”Hvar skog har nog sin källa”.

Lyssna på Växjö Manskör som framför Hjärtats saga


Animera mera

Att skapa tecknade filmer är ett kul sätt att få eleverna att berätta en historia. Med hjälp av ett vanligt presentationsprogram ska jag visa hur man enkelt gör en animerad film.


En animerad film består av många enskilda bilder, med små, små förändringar i var och en av bilderna. När man bläddrar igenom bilderna snabbt, så får man en illusion av rörelse, man får en animerad film.
Förr fick man rita på papper och genomskinliga celler (overheadfilmer) och fotografera av bildruta för bildruta med en filmkamera.
Idag kan vi skapa animationer mycket enklare med hjälp av program i våra datorer. I det här exemplet så utgår vi från ett vanligt presentationsprogram tillsammans med ett gratisverktyg på webben, för att skapa själva filmen.

Planera och förbered

Planera arbetet och filmen så går det lättare när man kommer igång. En enkel idé med en enkel dramaturgi: En början, en mitt och ett slut.
Gör en skiss eller enkelt manus om vad filmen ska berätta.

Ritade eller fotograferade bilder behöver sparas till Google Drive innan man börjar. Man kan fotografera av teckningar med en mobilkamera eller datorns kamera, men tänk på att ha så jämt ljus som möjligt, så det inte blir skuggor.
Man kan även rita direkt i datorn med olika ritverktyg som Google Målarverktyg/CanvasLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Många Chromebooks har en pekskärm, vilket gör det enklare att rita själv direkt på datorn.
Det finns även mängder med fria bilder att använda i Google presentation.

Skapa animationen

Öppna programmet Google presentationLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., med en tom bild utan text. (Du kan lägga till texter i efterhand)
Lägg in en bakgrundsbild som passar filmen. Välj menyn Bild-Ändra Bakgrund och klicka på Välj Bild.
Välj en egen bild från dator eller Drive, eller sök efter fria bilder på Google Bilder.
En animation består av mängder med presentationsbilder, och när man skrollar genom dem, så får man en ”animation”, på samma sätt som en film med många bildrutor.
Enklast är nu att du duplicerar den första bilden du har gjort (Ctrl+D) och använder det kortkommandot under hela ditt arbete, för att duplicera dina bilder.

Nu ska du lägga in objekt. Antingen lägger du in egna bilder, via menyvalet Infoga- Bild. Du kan också hitta fria bilder, och då är det enklast att använda verktyget Utforska, som du hittar under menyn Verktyg. Där söker du efter Bilder, och de bilder du får upp där, är fria bilder som du får använda. Tips är att söka på engelska för att hitta fler bilder. Lägg även till ordet PNG i sökningen, så får du så kallade png-bilder. Det är ofta tecknade bilder som ofta även är transparenta. Det vill säga, att de inte har en vit fyrkant runt sig, utan de är frilagda, vilket blir mycket snyggare i en animation. Du drar in den bild du vill ha på arbetsytan, justerar storleken. Ta gärna bort ”länkningen” i bilden. Placera objektet där du vill ha det i bilden.

Tips. Om du lägger in en ”vanlig” bild, som du inte vill ha som fyrkant, kan du markera den, och välja beskärningsverktygets lilla pil, och välja en form som beskärning. T ex en ring, triangel eller annat.

Visa animationen

När du är färdig med alla dina bilder, och du tycker att du har fått till en bra animation, så vill du oftast visa den för andra.

Ett bra format för att visa animationer är att göra den till en GIF-animation. Det är ett format som fungerar i alla datorer, i mail, webbsidor, bloggar och till och med i ett Google dokument.

Välj att spara ner din presentation som en PDF-fil. Arkiv- Ladda ner som PDF.

Nu sparas din presentation som en PDF-fil till hämtade filer i din dator.

Gå till webbsidan https://ezgif.com/maker

Där bläddrar du fram din PDF-fil från din dator, och laddar upp.

Nu tar det en stund för filen att laddas upp, men till slut så ser du alla dina ”stillbilder” du har gjort från din animation.

Under alla bilderna kan du ställa in fördröjningen du vill ha på bildväxlingen. 

Det kan vara lagom med siffran 10 vid rutan för Delay, men du kan behöva prova dig fram.
Klicka på Make a GIF, och vänta tills det blir klart.

Nu ska du se din färdiga animation, som du kan spara ner som GIF och använda och visa där du vill ha den, exemplvis på en klassblogg, i Classroom eller i ett mail.

Du kan även kan även spara ner den i andra filmformat, som mp4 osv, om du vill redigera vidare i ett videoredigeringsprogram.

Så här blev den färdiga lilla filmen på katten som inte gillade vatten ...


Här nedan kan du se en film där jag går igenom hur du animerar i Google presentation och skapar en GIF-animation.Lyssna på böcker med Inläsningstjänst

Alla elever i Växjö kommun har möjlighet att lyssna på böcker via Inläsningstjänst. Skolorna har tecknat ett avtal som innebär att man förutom den tryckta läroboken även har tillgång till en inläst version.
Att få texten uppläst samtidigt som man läser kan underlätta läsningen och är särskilt bra om man har läs-och skrivsvårigheter eller synnedsättning. Det kan även upplevas som ett stöd om man har svårt att koncentrera sig. Du kan lyssna via dator, iPad eller mobil.

En elev har sagt så här om att lyssna på böcker:
”Inlästa läromedel är bra för oss som gillar att läsa men inte alltid har motivationen och kan sitta stilla. Den gör det möjligt för mig och lyssna på mina böcker samtidigt som jag är ute och går eller pysslar hemma. Genom att lyssna på böckerna i den hastighet jag vill kan jag koncentrera mig vilket ibland är helt omöjligt att göra när jag läser. Äntligen kan jag fokusera!

Hur gör jag om jag vill prova?  
I Växjö kommun kommer du åt Inlästa läromedel via Skolon.
Du bör vara inloggad med ditt skolkonto i webbläsaren Chrome.
Första gången du använder Skolon, behöver du logga in, men sen kommer du åt allt i Skolon automatiskt.

Klicka på ikonen för Skolon, så hittar du Inlästa läromedel (hörlurs-symbolen)

Därefter slussas du in till Inläsningstjänst.
Du letar upp dina böcker i biblioteket, och lägger till dem till din bokhylla. Sedan är det bara att börja lyssna.

För att logga in via en iPad, smartphone eller liknande så laddar du ner appen ILT Inläsningstjänst, som du hittar i din App-butik.
Du väljer Skolon-ikonen på inloggningssidan, och loggar in med ditt skolkonto.


Vad ska jag tänka på?  Ha alltid boken framför dig när du lyssnar så att du kan hänga med i texten, det hjälper dig att fokusera. Testa några gånger innan du bestämmer dig för vad du tycker om det. Det kan vara så att det är bra i några ämnen men inte behövs i andra. Det kan även vara bra i vissa situationer men inte behövas i andra. Tänk på att även läroböcker som man inte direkt förknippar med läsning kan finnas inlästa t.ex. matteboken där det kan vara till stor hjälp att få lyssna på lästalen för en bättre förståelse av uppgiften.


Undervisa på distans - tripp, trapp och trull!

Med digital teknik, är det enkelt att möta elever på distans för studiehandledning, läxläsning och undervisning. 

I det här tipset kommer du igång i 3 enkla steg. Tripp, trapp och trull!


Tripp

- Anslut ett headset till din dator, starta upp Google Chrome och surfa in på https://meet.google.com/

- Starta upp ett nytt möte, och dela möteslänken till dina elever.
  (Första gången får du godkänna att Meet får använda din kamera och mikrofon.)

- Be eleverna skriva i "Chatten" som du själv håller koll på, så behöver inte alla prata i mun på varandra.Ja, så här enkelt är det, men här nedan kommer lite tips som gör lektionen/webb-mötet bättre.

Förberedelser
Ljudet är nästan alltid viktigast när man ska ha ett distansmöte. Din dator har inbyggd mikrofon och högtalare, men det blir sällan bra.

Koppla in ett headset i din dator, t ex ett mobil-headset. I de flesta fall känner datorn själv av att du har anslutit hedsetet så du slipper göra fler inställningar.

- Se till att prata i hedsetets mikrofon på "lagom" avstånd, 5-10 cm så det inte "puffar" för mycket.
- Placera dig i ett rum som är tyst och lite dämpat. Det är väldigt störande med bakgrundsmusik, andras prat eller ekot i ett tomt kök.

Din dator har en inbyggd kamera, vilket räcker i de flesta fall till att ge en bra bild.

- Lyft gärna upp din dator från bordet så att kameran kommer lite mer i ögonhöjd. (det är inte så snyggt att titta in i dina näsborrar!)
- Tänd upp någon lampa så du syns. Bra ljus på ditt ansikte gör att det blir mycket bättre bild.
- Kolla hur det ser ut bakom dig, så det inte är störande objekt i bakgrunden, som att folk går förbi.

Starta ett videomöte
Vi använder med fördel tjänsten Google Hangouts Meet, eftersom alla elever i Växjö kommun har tillgång till det via sitt skolkonto, men det går bra att bjuda in andra personer i mötet.
Det fungerar bäst i webbläsaren Google Chrome, eller appen Hangouts Meet för iOS eller Android.

I Google Meet klickar du på Gå med i eller skapa ett möte, och ger mötet ett namn.
Nu startar ett möte upp med din kamera och headset igång. Du väljer att Gå med.

När mötet är igång, så får du en "länk" till mötet. Den länken kan du skicka till de som ska vara med i mötet via mail eller dela i Classroom.

De andra deltagarna klickar på länken de får, och ansluter direkt till mötet.

Här hittar du Googles hjälpsidor och komigånghjälp med Hangouts Meet  där du även hittar stöd för felsökning om du stöter på problem.Trapp

Schemalägg ett videomöte
Oftast vill man schemalägga ett möte/lektion i förväg, så att deltagarna kan förbereda sig, och ansluta på rätt tid.

Öppna din Google Kalender, och skapa en ny händelse på rätt dag och tid.

Välj fler alternativ, så kan du Lägga till en konferens/Hangouts Meet

Kopiera och dela mötesadressen till de som ska vara med i mötet/lektionen.
(Mötesadressen har formen typ:  meet.google.com/abc-def-ghi )

Du kan dela länken direkt i ett Classroom-grupp eller via mail till deltagarna.


Om du klickar på ditt namn i kalenderhändelsen, så kan du där välja en Classroom-kalender istället, och då får eleverna, i den gruppen direkt tillgång till kalenderhändelsen i sin kalender. 
De kan då klicka direkt på länken i kalenderhändelsen, för att gå med i mötet/lektionen.
Dela ett videomöte direkt till en Classroom-grupp
Det finns ett smart sätt att tvinga in eleverna i mötet, om de har sin Chromebook eller webbläsaren Chrome öppen.

 • Öppna upp ditt Meet-möte.
 • Klicka på tilläggsprogrammet Dela med Classroom som du hittar bland tilläggen i Chrome.
 • Där ser du en lista med alla dina Classroom-grupper. Välj den aktuella gruppen och Skicka till elever.

Nu kommer din Meet-sida att öppnas upp automatiskt på elevernas Chromebook eller i webbläsaren Chrome, och de kan gå in i mötet.Ta ledarskapet i videomötet
Som lärare bör du ta ledarskapet i mötet. Här är 2 tips som gör möten med många deltagare bättre.
 1. Be alla att stänga av mikrofonen från början. Det gör att det inte dyker upp onödiga störljud.

  Du som lärare kan klicka på Personer uppe till höger, och stänga av mikrofoner på olika deltagare om du vill.

  Be därefter att de som vill prata sätter på mikrofonen när de vill tala, och stänger av den därefter.
 2. Använd chatten för att dela länkar, och samla in frågor från deltagarna.

  Det blir oftast bättre ordning på frågor, kommentarer mm om deltagarna skriver i chatten, så du kan upprepa frågan och svara på den.Trull

Dela material under din lektion
Hangouts Meet har en funktion för att dela material från din dator, som en presentation, webbsida eller dokument.

Du hittar knappen nere till höger bredvid inställningsknappen.


Detta kan passa om du ska visa och peka på ngt samtidigt. T ex att du ritar i interaktiv whiteboard som Jamboard, eller på en "rityta" som Google Canvas


Ett bättre sätt att dela en presentation eller andra webbsidor är att ge eleverna tillgång till det i förväg, eller ge dem direktåtkomst till materialet. Det ökar kvaliteten och de kan bli mer aktiva under lektionen.

 • Öppna upp de tjänster du vill dela med eleverna i nya flikar i Chrome.
 • Tänk på att sätta rätt delningsrättigheter, så eleverna kan se materialet. Enklast är att dela det via Classroom i förväg så hanteras rättigheterna automatiskt.
 • När du har ditt webbmöte så kan du växla flik till presentationen, och använda tillägget Dela med Classroom, välja rätt grupp och Skicka till elever.

  Nu öppnas presentationen upp hos elverna så att de kan bläddra själva under din genomgång, och de hör din röst, även om de har en annan flik öppen.
 • Be eleverna vara aktiva på olika sätt via chatten, via delade dokument, delad Jamboard osv. Det är lätt hänt att deltagare i ett videomöte gör annat samtidigt, så planera aktivt deltagande på olika sätt.
På detta sätt så får eleverna bättre kvalitet i det de tittar på, och de kan även om rätt rättigheter är satta, skriva egna anteckningar o dyl.Dela material från den analoga världen
Ibland vill man visa fysiska saker i sitt videomöte/lektion. Som att rita på ett papper eller en liten whiteboard på bordet. 
Du kan även visa ett experiment i en labb-sal, föremål mm.

Du kan självklart använda datorns inbyggda kamera, men du kan faktiskt ansluta en eller flera extra USB-kamera till datorn och använda dessa under ditt möte.

Den här extrakameran kan du placera och rikta på vad du vill, t ex en bok på skrivbordet.
 • Anslut din USB-kamera till din dator och rikta den på det du vill visa.
 • Starta upp ditt Meet-möte och klicka på de tre pluttarna nere till höger
 • Välj Inställningar - Video - vid Kamera kan du nu välja vilken kamera som ska visas.
 • Du kan växla kamera fram och tillbaka under ditt möte, som i en riktig TV-studio.


OBS. Du ser alltid själv allt spegelvänt, men alla andra åskådare i ditt Meet-möte ser det korrekt

Ett tips är även att placera kameran upp-och-ner som jag visar i den här filmen. Då blir det enklare att skriva och rita korrekt.