Kom igång med Classroom i 4 steg

Google Classroom är en lärplattform som ger lärare och elever struktur över kurser och uppgifter.

Skapa en kurs, lägg till elever, skapa information och uppgifter, ge eleverna kommentarer och bedömning.

Google Classroom är självinstruerande, både för lärare och elever.
Du hittar en guide i fyra enkla steg här nedan. Klicka här för en utskriftsvänlig version

Du hittar Google Classroom på adressen classroom.google.com

Använder du en iPad eller telefon, så använder du gratis-appen Google Classroom som finns i AppStore eller Google Play.


Del 1 - Kurser och grupper
Gå till webbsidan classroom.google.com och logga in med ditt Google-konto du har fått från skolan. Är det första gången du använder Classroom, så väljer du:  Jag är lärare.
De flesta undervisningsgrupper och klasser har redan skapats åt dig, så du ska hitta de grupper du kommer att undervisa i. Dina elever ska även finnas inlagda i respektive grupp/klass. Grupperna och klasserna uppdateras regelbundet från elevregistret så att elever automatiskt läggs till och plockas bort efter hand som förändringar sker.
Automatiskt skapade grupper synkas även mot IST lärande.

Om du önskar skapa egna kurser och klasser så klicka på Plustecknet uppe till höger, och välj att skapa en ny kurs.
Manuellt skapade kurser synkas EJ mot IST lärande.

Första gången du öppnar en Classroomgrupp så får du en liten rundtur, med tips om hur du använder verktygen.


Under knappen OM lägger du in övergripande information om din kurs.
 • Skriv lite information om kursen.
 • Du hittar även länken till den Drive-mapp som har skapats för din kurs. Där sparas allt material du och eleverna gör i kursen, som övergripande planering, betygskriterier, lektionsmaterial, länkar till digitala läromedel mm.
 • Du ser länkar till 2 kalendrar, dels kalendervyn i Classroom som ger överblick
  över alla dina classromkalendrar, och en länk till din Google Kalender där en kurskalender skapas automatiskt i din personliga kalender.
 • Bjud in en annan lärare, som du vill dela din kurs med en kollega som då kan göra samma saker som du, förutom att ta bort kursen.
  Du kan senare göra den andra läraren till “ägare” av din kurs. Bra om du slutar din tjänst, eller byter undervisningsgrupp.
 • Under knappen Välj tema, kan du välja ett utseende på din kurs.
Del 2 - Fliken elever
Normalt kommer dina elever att läggas in och uppdateras med automatik.
Däremot i de kurser/klassrum du själv skapar, måste du själv lägga in eleverna.
Klicka på rubriken Elever.
Bestäm hur eleverna ska få skriva inlägg och kommentera i din kurs.
Du hittar även en kurskod, som du kan visa för eleverna från din bildskärm/projektor så att eleverna kan gå med i kursen.


Klicka på Bjud in elever och sök efter din elever och lägg till.

Nu kan eleverna gå med in din kurs direkt via Classroom eller via det mail de har fått till sin mailbox med en länk.

Du har nu även en lista på dina elever under Elevrubriken, och kan där hantera dina elever i kursen via några val, ta bort, sända e-post eller inaktivera någon elev.

Klickar du på en elev, så får du upp en sammanställning av vad den enskilde eleven har gjort i den här kursen.


Del 3 - Skapa information och uppgifter

Under Flöde lägger du upp olika sorters aktiviteter genom att klicka på plusknappen nere till höger.

Återanvänd inlägget - Du kan återanvända gamla uppgifter från alla dina kurser.
Skapa fråga - Låt eleverna få svara direkt i Classroom, eller diskutera frågeställningar.
Skapa uppgift - En större uppgift som eleven ska lämna in
Skapa meddelande - Information till eleverna.Klicka på Skapa Uppgift

Skriv en rubrik (så kort och tydligt du kan, detta blir även uppgiftens titel i Drive)
Du kan t ex numrera uppgifterna för att hålla bättre ordning på dina uppgifter.
Lägg till ett Inlämningsdatum för uppgiften eller kryssa bort datumet, om det är en uppgift som ej har ett slutdatum.
Ange ett Ämne för uppgiften, så att eleven senare kan sortera på alla uppgifter som hör till ett visst ämnesområde i din kurs.

Välj Alla elever om hela gruppen ska ha uppgiften. Annars kan du välja enskilda elever. Passar bra för grupparbeten eller när du vill tilldela unika uppgifter till olika elever.

Alla uppgifter och meddelanden du gör, sparas under Utkast, tills du väljer att Tilldela eleverna uppgifterna eller meddelanden. Du kan även välja att schemalägga din uppgift, för när du vill att eleverna ska se den. Detta gör att du kan göra en planering av din information och uppgifter i förväg.

Du kan lägga till
Bifogade filer via gemet
Filer och dokument från din Drivemapp
Filmklipp från YouTube
Länkar till andra resurser på Internet som digitala läromedel, UR mm.
För att lägga till ett dokument från din drive, klicka på Driveikonen, och välj det dokument du vill lägga till.
Nu väljer du hur eleven ska få använda dokumentet:
- Eleven får enbart visa filen
- Alla elever får redigera samma dokument. (En gemensam planering eller workshop t ex)
- Varje elev får en egen, unik kopia utifrån originalfilen. Detta är nog det vanligaste.

Klicka på pilen vid knappen Tilldela, och välj om du vill schemalägga publiceringen, spara för vidare redigering eller för direktpublicering/tilldelning så att eleven ser uppgiften


Eleverna ser även att de har en uppgift att göra på sin Startsida i Classroom, i sin samlade Uppgiftsvy samt till sin mailbox som en mail-notifiering.

Uppgiften landar även i kurskalendern och syns i kalendervyn i Classroom, samt i den vanliga Google-kalendern.

Del 4 - Ge eleverna kommentarer och bedöm elevernas arbete
Du får en överblick över elevernas arbete på flera olika sätt.
Flödet ser du hur många elever som är klara eller inte klara med sina uppgifter.


På din Startsida ser du alla dina klasser, och där ser du även om du har klara uppgifter att bedöma. Du hittar Startsidan genom att klicka på knappen med tre streck uppe till vänster.


Under dina samlade Uppgifter får du en bra sammanställning av alla dina utdelade uppgifter, i alla dina klasser. 

Klicka på en uppgift i flödet, så får du upp en överblick på elevernas arbete med uppgiften.
Du ser tydligt vilka som är klara eller inte klara.

Klicka på en elev, så ser du elevens pågående eller inlämnade arbete.
Har eleven börjat skriva ett dokument, så kan du öppna dokumentet, ge kommentarer och stötta eleven den vägen. Eleven är ägare till dokumentet, men du kan redigera och ge kommentarer på elevens arbete.

Du kan även skriva kommentarer direkt till eleven i Classroom, och då får eleven ett mail med kommentaren.När eleven är klar, ändras behörigheten på elevens dokument, så att du som lärare blir ägare, och eleven kan endast titta på sitt dokument.

Nu kan du bedöma arbetet, ge en slutlig kommentar, och även ge betygspoäng. Betygspoäng bör du vara lite försiktig med, då poäng kan tolkas fel utifrån det svenska betygssystemet.

När du är klar med alla dina elevers bedömning, så väljer du att Skicka tillbaka.
Då lämnar du igen dokumenten till eleverna, och de kan se dina kommentarer och bedömning.
Vill du spara dina kommentarer och bedömning till din dator, så klickar du på kugghjulet uppe till höger och väljer Ladda ner uppgiften så sparas det ner ett kalkylark med samtliga elever och dina kommentarer.För att få mer hjälp och tips kan du besöka Classrooms hjälpsida genom att klicka på frågetecknet nere i vänstra hörnet inne i Classroom.
Där kan du också ställa frågor till Google och andra användare, samt ge feedback till Google, och önska dig förbättringar av Classroom.


Sammanfatta enkäter snyggt!

Det är enkelt att skapa enkäter i Google formulär, och du får en bra och snygg sammanfattning av hela enkäten. Ibland vill man göra mer urval av sin data och presentera det på snyggare sätt.

Här får du en liten beskrivning hur du kan göra, plus en film längre ner, som visar det praktiskt.

Koppla enkäten till ett kalkylark
▸ Öppna din enkät / Formulär, och klicka på Svars-fliken
▸ Klicka på symbolen för att Öppna kalkylark.

▸ I Kalkylarket som nu öppnas med svaren, så markerar du rad 1, (raden med frågorna). Klicka på Data  ▹ Filter
▸ Prova nu att filtrera de olika kolumnerna.  (Klicka på den lilla filter-symbolen som syns vid varje fråga) T ex kan du som i det här fallet välja att filtrera enbart på pojkar eller flickor.

Bra för att sortera på olika typer av svar, (Skola, klass, kön osv....)

Skapa diagram
▸ Markera nu en kolumn och klicka på verktyget Infoga Diagram...

Nu skapas ett diagram
▸ Du kan nu "dubbelklicka" på rubriktexten, och justera namnet på diagrammet.
▸ Klicka på den lilla, lilla pilen uppe till höger i diagrammet, och välj Flytta till eget blad.
Upprepa för de kolumner du vill ha diagram från.


Nu ligger dina diagram snyggt och prydligt på egna blad i kalkylarket.

Koppla till ett Google dokument / Google presentation

Nu ska du skapa en snygg presentation av din enkät Du kan göra det i ett Google dokument eller i en Google presentation. Vi väljer här ett dokument.

Skapa ett Google Dokument, och skriv lite text som du vill ha med.
▸ Växla tillbaka till ditt kalkylark, där du har dina diagram och öppna en av diagram-bladen.
Kopiera diagrammet, växla tillbaka till dokumentet och klistra in.
▸ Du kan nu välja Länk till kalkylark, vilket betyder att diagrammet uppdateras efterhand som du får fler svar i din enkät.  
▸ Du kan välja Klistra in olänkat, och då blir det en bild av diagrammet, utan ngn koppling till kalkylarket.


Om du har valt att Länka till kalkylark, så får du upp en liten knapp, om källdatan har uppdaterats.


Har du Fritextfält du vill visa?
Fritextfält är lite svårt att skapa diagram av, så om du har det, så är det enklast att du helt enkelt:
Markera de celler i kalkylarket med fri-textsvaren ▹ Kopiera

Vill du att det ska vara lite "snyggare" kan du innan du kopierar i kalkylarket välja Format ▹ Alternerande färger.


▸ Växla till dokumentet ▹ Klistra in.

▹ Du kan nu välja Länk till kalkylark, vilket betyder att tabellen uppdateras efterhand som tabellen i kalkylarket förändras.
▹ Du kan välja Klistra in olänkat, och då blir det en ren tabell i dokumentet, utan ngn koppling till kalkylarket.


Du kan nu "justera" tabellen genom att dra i linjerna, för att göra det snyggt och prydligt, och så att det passar ditt behov.


Se en film, där jag visar hur du filterar data, skapar diagram och länkar in datan i ett dokument.


Kontrollera många Google-dokument i Urkund

Urkund är ett plagiatsystem som lärare på gymnasieskolorna i Växjö kan använda. I Urkund kan man få analyser av elevers arbeten, och på så vis upptäcka misstänkta plagiat.
Här är ett tips hur du enkelt kan köra plagiatkontroll på många Googledokument på en gång.

Enklast är att ge eleverna den unika Urkundadress som läraren har fått, och så får eleverna själva maila in sina arbeten dit. Tyvärr blir ofta fel, när eleverna använder Google dokument.

Jobbar man med Google Classroom och andra Google-dokument så är det enklare att göra så här:

▷ Öppna din Google Drive, och öppna upp mappen Classroom- Aktuell kursmapp

▷ Högerklicka på den Uppgiftsmapp som innehåller de Googledokument som eleverna har lämnat in.

▷ Välj Hämta

Nu görs alla Google-dokument som ligger i mappen om till Word-filer, och packas till en zip-fil. Zip-filen laddas ner till din dator, och du hittar den i mappen Hämtade filer.


▷ Nu går du till din mailbox, och skapar ett nytt mail.
▷ Adressera mailet till din personliga Urkundadress som du har fått från Urkund.
▷ Bifoga zip-filen som du hittar i Hämtade filer, och Skicka.


Efter en stund får du ett bekräftelse-mail från Urkund om att de tagit emot dokumenten, och påbörjat kontrollen.

När Urkund är klara, vilket kan ta väldigt olika lång tid, så får du tillbaka rapport-mail, som berättar om elevernas arbeten. Där finns även länkar till analysen.


Du kan självklart även logga in på Urkund, och hitta alla analyser där.Är du osäker på om du har konto på Urkund, så kan du klicka på Glömt lösenord  vid inloggningssidan och ange din e-postadress i @vaxjo.se så får du ett mail med dina uppgifter.

Har du inget konto i Urkund, så kan du maila support@urkund.se och ange att du jobbar på Kungsmadskolan, Teknikum eller Katedralskolan i Växjö kommun, och ange din e-postadress under @vaxjo.se så får du alla uppgifter du behöver.

Håll koll på dina anteckningar med Google Keep

Personliga anteckningar är grundläggande för alla studier. Antingen gör man dem analogt eller digitalt, och vilket som är bäst är en smaksak. Det finns för och nackdelar med papper och penna kontra digitala anteckningar. Men varför välja, gör både ock!

Det finns en uppsjö med bra anteckningsprogram, som Evernote, OneNote osv. Många av dessa anteckningsprogram är fulla av smarta finesser, och kan ibland bli lite för avancerade för att snabbt ta anteckningar och hålla ordning på dem.


Google Keep är ett enkelt anteckningsprogram som både är enkelt men har en hel del smarta funktioner. Här ger vi dig en liten snabb introduktion till Google Keep.

Google Keep finns dels i webben på keep.google.com eller dels i form av appar till din smartphone/surfplatta som du hittar i din telefons app-butik.

För att använda Google Keep behöver du ett Google-konto.

I vänsterdelen i Google Keep kan du visa en navigationsyta, där du skapar Etiketter - ämnen du vill sortera dina anteckningar på.
Du bör alltid göra ngn typ av etiketter så att det blir enklare att använda.


För att skriva en anteckning, börjar du helt att skriva i Gör en anteckning
Du skriver text utan formatering.

Tips:
- Skriv i punktform, med ett streck i början på raden. När du gör en ny rad, så får du automatiskt ett nytt streck.
- Gör 2 eller 4 mellanslag in på nästa rad före strecket, så kan du göra underanteckningar till texten på raden ovan. Ett enkelt sätt att skapa en disposition för att sortera dina punktanteckningar på ett tydligt sätt. (Vill du använda tabb-tangenten för att hoppa in ett stycke, måste du i dagsläget installera ett tilläggsprogram som öppnar tabb-tangenten)

I nederdelen av anteckningen så kan du lägga in påminnelser, dela din anteckning med andra, färgmarkera, infoga bild, knyta den till en etikett/ämne samt spara till ett Google-dokument.
 • Påminnelser lägger sig automatiskt i din Google Kalender, och du kan få en påminnelse/notifiering. Glöm aldrig mer något viktigt.
 • Delningen fungerar som med delning av vanliga Google-dokument. Perfekt i grupparbeten, projekt mm.
 • Färgmarkeringen är bra för att färgmärka för olika typer av projekt, viktighetsklassning mm. Anteckningarna blir som olikfärgade "notislappar".
 • Bilder kan vara från datorn eller via din mobilkamera/iPad. (se nedan)
 • Arkivering innebär att du lägger anteckningen i arkivet. Men det slängs ej, utan du kan söka eller plocka upp det från arkivet igen.
 • Visa kryssrutor, gör om anteckningen till en "kom-ihåglapp", där man kan bocka för de olika sakerna du har skrivit in. 
Skapa en Att-göralista
Klickar du på Ny lista, så skapas en Att-göralista med kryssrutor direkt.
Perfekt för att hålla koll på vad du behöver jobba med, plugga och att göra.
Klickar du i fäst-knappen/nålen så ligger den alltid kvar överst.
Lägg till en påminnelse så får du den även i din kalender.
Dela att-göralistan med andra så att ni tillsammans kan hålla koll på ett projekt eller ditt arbete.
Flytta om punkterna i listan, så att du får den prioritering du vill ha.
När du bockar av, så markeras punkterna som slutförda.


Skapa en teckning - rita din anteckning
Klickar du på "pennan" kan du använda muspekaren för att rita en teckning.
Perfekt för att göra enklare skisser, mindmapping, matte-tal osv.
Har du en "pekskärm" med en penna/stylus så är det ett superbra alternativ till att skriva på papper!


Dela med Google Dokument
Klicka på de tre pluttarna i en anteckning, och välj Dela till ett Google dokument.
Nu skapas ett Google dokument av din anteckning, med eventuella bilder och teckningar.

Google Keep i Google dokument
När du sitter och jobbar i ett Google dokument, så kan du välja menyn Verktyg- Anteckningsblock i Keep.

Nu öppnas dina antecknngar från Keep och du kan enkelt skriva, skapa nya anteckningar samt dra och släppa en anteckning in i ditt dokument.

Använda Google Keep i mobilen
Om du föredrar att skriva dina anteckningar för hand, är det smart att fotografera av dina handskrivna anteckningar, lärarens whiteboardanteckningar mm till Google Keep. Då har du alltid en säkerhetskopia på dina anteckningar och du kan läsa dem både i datorn och på din telefon.

Har du fotograferat av en boksida med tydlig text, så kan du låta programmet plocka ut texten ur bilden, så att du enklare kan läsa och redigera texten. Perfekt om du använder talsyntes. Fungerar både på webben och i appen.


Du har även valet både i webbversionen och i mobilappen att Dela till ett Google-dokument.

Då är det enkelt att jobba vidare med dina anteckningar i en riktig ordbehandlare.
TIPS
Lägg till Chrome-tillägget Google Keep, så kan du enkelt klicka på ikonen i verktygsfältet, när du är inne på någon webbsida du vill spara.

Du kan även skriva anteckningar medan du läser texten på en webbsida, smidigt sätt att skriva och spara anteckningar kring det du hittar på webben.

Du kan även högerklicka på en markerad text, och spara markeringen till Google Keep.Vill du lära dig mer om Anteckningsteknik?
Det finns mängder med sidor på nätet om Anteckningsteknik, och här är en som vänder sig till högskolestudenterLägg in ljud i en Google presentation

Ibland vill man lägga in ljud i en presentation, så att den som tittar på det kan lyssna samtidigt som man tittar.

I Google presentation finns tyvärr ingen inbyggd ljudinspelare, men här kommer ett knep som löser det åt dig.


Spela in ljudet
Först ska vi skapa "ljudet", och det måste vara i form av en video-fil, eftersom det i  dagsläget endast är film/video man kan infoga i en presentation.

Du kan använda mängder med film-inspelare som du har i din dator eller telefon, men vi använder här ett enkelt gratisalternativ som heter Nimbus, som är ett tilläggsprogram som du hittar i Chrome web store.

Det viktiga är att det blir en FILM-FIL och inte bara en ljudfil.


När man spelar in "ljudfilmen" så är det trevligt om man har någon lämplig bild som visas i filmen, så att det inte bara är svart (övertejpad kamera!)

Du kan t ex använda den här "klicka-på-knappen-bilden" om du vill. Det är en vanlig "play-knapp", som syboliserar uppspelning av ljud.

När du har öppnat "en ny flik" med bakgrundsbilden, så klickar du på Nimbus-Record Video och välj Tab recorder och den ljudkälla du ska använda, t ex din mikrofon.

Nu kan du prata på, och när du är klar så klickar du på att stoppa inspelningen.
En ny sida öppnas där du kan förhandstitta på din film, och är du nöjd, så sparar du filmen till din datorn, Save video as file


Filmfilen hamnar i nedladdade/hämtade filer i din dator. Namnge den, och flytta in den i en lämplig Drive-mapp.

OBS. Det tar ngn minut innan du kan titta på filmen i Drive, eftersom Google ska göra den "visningsbar". Ha lite tålamod!


OBS igen. Tänk på att sätta rätt delningsrättighet på din filmfil. Annars kommer ingen att kunna se/lyssna på den. Länkdelning är ett bra alternativ, så kommer det att fungera finfint.Lägg in ljud i Google presentation
Öppna din presentation, och gå till den slide/bild som du ska innehålla ljudet.

Välj menyn Infoga - Video...

Där kan du välja filmer från YouTube, men även från din Drive.
Välj och infoga rätt film.


- Placera filmfilen där du vill ha den på sidan och justera storleken.
- Under menyn Format- Videoalternativ så kan du bestämma startpunkt och slutpunkt i filmen.
- Du kan även bestämma om filmen ska starta direkt när man kommer in på sidan, eller först när man klickar på den. Vill du starta ljudet/filmen automatiskt, så kan det vara smart att förminska storleken på filmen så störs man inte av det visuellt på sidan.

Här nedan kan du se ett dåligt exempel där jag lagt in ljud i en Google presentation.
Bild 1: Du får klicka på ljudfilmen för att lyssna.
Bild 2: Ljudfilmen spelas upp automatiskt och är gömd nere i hörnet.


Skapa en egen mobilapp med Google Sites

Google Sites är ett enkelt och lättanvänt webbpubliceringsverktyg i Google Drive. Eftersom det anpassar sig automatiskt till olika bildskärmar, så går det utmärkt att skapa smidiga "mobilappar" via Sites.


I det här exemplet så skapar vi en Miljöapp, där eleverna dels kan mata in mätvärden i ett formulär, hitta mätpunkterna på en karta samt information hur man mäter pH.

▷ Börja med att skapa en mapp i din Drive för projektet, och lägg in det material du ska använda i appen.
‣ Ett formulär, glöm inte att ange att alla ska få fylla i det, även utanför din domän. Annars måste användarna logga in.
‣ Via verktyget Mina kartor i Drive under Nytt- Fler- Mina kartor kan du skapa en karta med olika kartpunkter med information. Glöm inte dela den så att alla med länken kan se kartan.
‣ Vill du lägga in Google dokument, presentationer och kalkylark så måste du även komma ihåg att dela dem, så att alla med länken kan se dem.

▷ I Drive så väljer du nu Nytt- Fler- Google Sites

▷ Skriv en rubrik på din Site, och namnge den uppe till vänster.

▷ Nu kan du lägga in en bakgrundsbild mm. Beroende på var du pekar och klickar så ser du vilka val du kan göra. Det är bara att dra och släppa och justera storlekarna.

▷ Under infogamenyn till höger lägger du in olika typer av objekt. Välj nu de objekt du tidigare skapade. Du kan även lägga till fler undersidor, med annat innehåll.

▷ Klickar du på Ögat/Förhandsvisning så ser du hur din site ser ut. Du kan där växla mellan olika typer av bildskärmar, dator, surfplatta eller mobiltelefon.

▷ När du känner dig klar, så klickar du på Publicera, och anger ett namn som fungerar på webben. (kopiera länken, så du kan ge dina elever länken)   Klart!

▷ Prova att öppna länken på din mobiltelefon. I Safari på en iPhone eller iPad så kan man klicka på Delaknappen (fyrkanten med en liten pil)  och välja Lägg till hemskärmen

Nu kan man enkelt öppna siten, via ikonen som har skapats på hemskärmen i telefonen, och man upplever det som en mobilapp.

Här är en film som visar hur det går till.


Snabb ordbok på många språk med Wikipedia

Vi har många elever med andra modersmål i våra skolor. Det finns en hel del ordböcker som översätter mellan olika språk, men testa gärna Wikipedia i en smidig app.

Wikipedia är världens största uppslagsverk, och finns på de flesta språk.

När man författar en Wikipedia-artikel, så kan man ange "syskonsidor" på andra språk, där samma uppslagsord finns, så att man snabbt kan se motsvarande artikel på annat språk.

Detta kan man utnyttja som ett kraftfullt verktyg i sin mobil/iPad. (Tipset här visar användningen via en Wikipedia-appen på iOS, men de flesta Wikipedia-appar och webb-versionen av Wikipedia har liknande funktioner.) • Ladda ner  Wikipedia från App Store till mobilen eller iPaden.
 • Öppna appen. Nu får du valet att välja vilka språk du vill använda. Svenska och Engelska är förvalda, men du kan lägga till fler. språk

  Här har jag lagt till Arabiska.
 • Gör nu en sökning. Du kan söka på något av de språk du har ställt in.
  Jag söker här på ordet demokrati.


 • Jag får upp den svenska träffen med artikeln på Wikipedia.


  Genom att klicka på "Språk-knappen" i nedre delen i Appen, så kan jag enkelt byta språk, och då får jag artiklarna på de språk jag väljer.


OBS!  Det är INTE översättningar av artiklarna, utan varje språk i Wikipedia skrivs av människor på respektive språk.
Det kan göra att det kan skilja sig innehållsmässigt mellan de olika språken, och en del språk saknar många uppslagsord.

Wikipedia ger i de flesta fall bra information, där det är lätt att kontrollera källor och författare.
Samtidigt måste man vara observant på innehållet, eftersom vem som helst kan redigera och skriva. Det är både styrkan och svagheten med Wikipedia.

Artiklar av mer naturvetenskaplig natur, och områden med lätt kontrollerad fakta är oftast bra på Wikipedia.

Däremot kan artiklar som tar upp lite mer åsiktsbaserade saker, som t ex politik, religion mm innehålla mer åsikter än fakta.

▷ Här ser källorna ut?
- Är det tillförlitliga källor som anges?
- Vad grundar källorna sig på - källor på källor!

▷ Vem har skrivit och redigerat texten?
- Hur ser den nyaste versionen ut?
- Är ämnet omtvistat?
- Hur ser diskussionen ut bakom artikeln?

▷ Kan författaren till artikeln ha baktankar och en agenda?
- Vem, vad och varför har artikeln skrivits?

▷ Verkar det vara åsikter och inte fakta?

▷ Om Wikipedia varnar för innehållet, så ta varningen på alvar.
- Wikipedia varnar om innehållet är bristfälligt, saknar källor, verkar vara vinklat osv.


Om man jobbar som modersmålslärare, och saknar många ord på det språk som man vill använda, så finns det inget som hindrar från att skriva och uppdatera artiklar på Wikipedia. Alla kan redigera, och du hittar mer information om hur du kommer igång som WikiPedia-författare här.

Tänk på vilket kraftfullt verktyg det här kan utvecklas till, ju fler som hjälper till att uppdatera viktiga ord på olika språk.... Och allt är helt gratis!