Citera korrekt med hjälp av Google Scholar

Det är alltid viktigt att citera litteratur och andra källor rätt. 
Ett verktyg som många glömmer bort, och som är till god hjälp är Google Scholar, och via tilläggsprogrammet Google Scholar-knappen, så blir det svårt att göra fel.


Googe Scholar är en gigantisk databas med litteratur och texter för utbildning.

Via tilläggsprogrammet Google Scholar-knappen, så kan man snabbt söka efter referenser.

Via citatknappen får du en korrekt formaterad referens till boken.

Man får även en direktlänk till Libris, så man kan hitta var boken finns att låna om man önskar.

Använder du verktyget Utforska i Google dokument, så är det lätt att markera ett ord/fras och slå upp via Google Scholarknappen, för att hitta litteratur som passar.
Spåra ändringar i Google dokument med Draftback

Vill du se hur eleverna har arbetat med sina texter lite mer exakt, än bara olika versioner? Då är tillägget Draftback perfekt.


I Google dokument finns det en bra funktion för versionshistorik.  (Arkiv - Se omarbetningshistorik)
Men ibland vill man veta lite mer om hur texten är skapad, och då kan tilläggsprogrammet Draftback vara ett bra verktyg.

Du hittar tilläggsprogrammet i Chrome webstore

Efter installation, så får du en ny knapp, Draftback, i Google dokument.
Genom att klicka på knappen, så får du upp en "film" som visar hur texten har skapats i dokumentet. Tecken för tecken, ord för ord.


Du ser t ex om eleven har klistrat in ett stort stycke text på en gång, vilket kan ge misstankar om "Copy-Paste" från Wikipedia o dyl...


Kom igång med Classroom i 4 steg

Google Classroom är en lärplattform som ger lärare och elever struktur över kurser och uppgifter.

Skapa en kurs, lägg till elever, skapa information och uppgifter, ge eleverna kommentarer och bedömning.

Google Classroom är självinstruerande, både för lärare och elever.
Du hittar en guide i fyra enkla steg här nedan. Klicka här för en utskriftsvänlig version

För att få mer hjälp och tips kan du besöka Classrooms hjälpsida genom att klicka på frågetecknet nere i högra hörnet inne i Classroom.
Där kan du också ställa frågor till Google och andra användare, samt ge feedback till Google, och önska dig förbättringar av Classroom.

Elever och lärare som använder Google Classroom via en webbläsare på en dator loggar in via classroom.google.com

Elever och lärare som använder Google Classroom på en iPad eller telefon, använder gratisappen Google Classroom som finns i AppStore eller Google Play.

Del 1 - Skapa en kurs
Gå till webbsidan classroom.google.com och logga in ditt Doris/Google-konto.. Är det första gången du använder Classroom, så väljer du att du är lärare.

Klicka på Plustecknet uppe till höger, och välj att skapa en ny kurs.

Klicka på Starta Rundturen om det är första gången du använder Classroom. Då lär du dig grunderna.


Under knappen OM lägger du in övergripande information om din kurs.
  • Skriv lite information om kursen. 
  • Du hittar även länken till den Drive-mapp som har skapats för din kurs. Där sparas allt material du och eleverna gör i kursen, som lektionsmaterial, elevuppgifter mm.
  • Du ser länkar till 2 kalendrar, dels kalendervyn i Classroom som ger överblick över alla dina classromkalendrar, och en länk till din Google Kalender där en kurskalender skapas automatiskt i din personliga kalender.
  • Bjud in en annan lärare, som du vill dela din kurs med en kollega som då kan göra samma saker som du, förutom att ta bort kursen.
  • Under knappen Välj tema, kan du välja ett utseende på din kurs. Del 2 - Lägg till elever

Klicka på rubriken Elever.
Bestäm hur eleverna ska få skriva inlägg och kommentera i din kurs.

Klicka på knappen Bjud in  för att lägga till elever i din kurs.


Klicka på Kontakter för att lägga in enstaka elever, eller på Grupper för att lägga in elever från de undervisningsgrupper du har. 

Markera de elever du vill lägga in, och klicka på Bjud in elever


Nu kan eleverna gå med in din kurs direkt via Classroom eller via det mail de har fått till sin mailbox med en länk.

Du har nu även en lista på dina elever under Elevrubriken, och kan där hantera dina elever i kursen via några val, ta bort, sända e-post eller inaktivera någon elev.


Lägg till Vårdnadshavare/Målsmän  genom att klicka på Bjud in Målsmän.
Du får valet att lägga till vårdnadshavares e-postadress i alla kurser du har skapat i classroom, och då behöver du bara göra det på ett ställe.

Vårdnadshavare/målsmän får då en sammanfattning av elevens uppgifter och meddelanden till sin mailbox.


Hittar du inte dina grupper?


Del 3 - Skapa information och uppgifter

Under Flöde lägger du upp olika sorters aktiviteter genom att klicka på plusknappen nere till höger.

Återanvänd inlägget - Du kan återanvända gamla uppgifter från alla dina kurser.
Skapa fråga - Låt eleverna få svara direkt i Classroom, eller diskutera frågeställningar.
Skapa uppgift - En större uppgift som eleven ska lämna in
Skapa meddelande - Information till eleverna.Klicka på Skapa Uppgift

Skriv en rubrik (så kort och tydligt du kan, detta blir även uppgiftens titel i Drive)
Du kan t ex numrera uppgifterna för att hålla bättre ordning på dina uppgifter.
Lägg till ett Inlämningsdatum för uppgiften eller kryssa bort datumet, om det är en uppgift som ej har ett slutdatum.
Ange ett Ämne för uppgiften, så att eleven senare kan sortera på alla uppgifter som hör till ett visst ämnesområde i din kurs.

Välj Alla elever om hela gruppen ska ha uppgiften. Annars kan du välja enskilda elever. Passar bra för grupparbeten eller när du vill tilldela unika uppgifter till olika elever.

Alla uppgifter och meddelanden du gör, sparas under Utkast, tills du väljer att Tilldela eleverna uppgifterna eller meddelanden. Du kan även välja att schemalägga din uppgift, för när du vill att eleverna ska se den. Detta gör att du kan göra en planering av din information och uppgifter i förväg.

Du kan lägga till
Bifogade filer via gemet
Filer och dokument från din Drivemapp
Filmklipp från YouTube
Länkar till andra resurser på Internet som digitala läromedel, UR mm.
För att lägga till ett dokument från din drive, klicka på Driveikonen, och välj det dokument du vill lägga till.
Nu väljer du hur eleven ska få använda dokumentet:
- Eleven får enbart visa filen
- Alla elever får redigera samma dokument. (En gemensam planering eller workshop t ex)
- Varje elev får en egen, unik kopia utifrån originalfilen. Detta är nog det vanligaste.

Klicka på pilen vid knappen Tilldela, och välj om du vill schemalägga publiceringen, spara för vidare redigering eller för direktpublicering/tilldelning så att eleven ser uppgiften


Eleverna ser även att de har en uppgift att göra på sin Startsida i Classroom, i sin samlade Uppgiftsvy samt till sin mailbox som en mail-notifiering.

Uppgiften landar även i kurskalendern och syns i kalendervyn i Classroom, samt i den vanliga Google-kalendern.

Del 4 - Ge eleverna kommentarer och bedöm elevernas arbete
Du får en överblick över elevernas arbete på flera olika sätt.
Flödet ser du hur många elever som är klara eller inte klara med sina uppgifter.


På din Startsida ser du alla dina klasser, och där ser du även om du har klara uppgifter att bedöma. Du hittar Startsidan genom att klicka på knappen med tre streck uppe till vänster.


Under dina samlade Uppgifter får du en bra sammanställning av alla dina utdelade uppgifter, i alla dina klasser. 

Klicka på en uppgift i flödet, så får du upp en överblick på elevernas arbete med uppgiften.
Du ser tydligt vilka som är klara eller inte klara.

Klicka på en elev, så ser du elevens pågående eller inlämnade arbete.
Har eleven börjat skriva ett dokument, så kan du öppna dokumentet, ge kommentarer och stötta eleven den vägen. Eleven är ägare till dokumentet, men du kan redigera och ge kommentarer på elevens arbete.

Du kan även skriva kommentarer direkt till eleven i Classroom, och då får eleven ett mail med kommentaren.När eleven är klar, ändras behörigheten på elevens dokument, så att du som lärare blir ägare, och eleven kan endast titta på sitt dokument.

Nu kan du bedöma arbetet, ge en slutlig kommentar, och även ge betygspoäng. Betygspoäng bör du vara lite försiktig med, då poäng kan tolkas fel utifrån det svenska betygssystemet.

När du är klar med alla dina elevers bedömning, så väljer du att Skicka tillbaka.
Då lämnar du igen dokumenten till eleverna, och de kan se dina kommentarer och bedömning.
Vill du spara dina kommentarer och bedömning till din dator, så klickar du på kugghjulet uppe till höger och väljer Ladda ner uppgiften så sparas det ner ett kalkylark med samtliga elever och dina kommentarer.

Jobba med grupparbeten i Google Classroom

Ibland vill man dela unika uppgifter till olika grupper av elever i Classroom.  Det kan vara vid grupparbeten och liknande.

Det är enkelt att tilldela en uppgift till Alla elever eller till Enskilda elever.
Den här funktionen är bra för att skapa unika uppgifter några elever.

Om eleverna ska jobba med ett grupparbete, med olika uppgifter för de olika grupperna så skapar du dels upp grupperna som "ämnen" och tilldelar därefter uppgifterna till de elever som ingår i de olika grupperna.

Börja med att göra en gruppindelning av eleverna, så att du vet vilka som ska ingå i respektive grupp. Det finns inget verktyg i Classroom för detta, så skriv upp detta i ett dokument eller liknande så du har koll på dem.
Däremot ser du tydligt på respektive uppgift, vilka elever som har fått uppgifterna.


Nu skapar du en ny uppgift för "Grupp 1".

Skriv tydligt att det gäller Grupp 1, och välj namnen på de elever som ska ingå i gruppen.

Vid ämne, så kan du skapa ett nytt ämne, som du döper till Grupp 1. Då kan eleverna sortera fram alla uppgifter som berör dem själva när de väljer ämnet Grupp 1


När du som lärare ska kontrollera grupp för grupp, så väljer även du under ämne respektive grupp, och får då en sammanställning över respektive grupps arbeten.


Vidarebefodra din e-post från Outlook till Gmail

Vill man inte gå in i 2 olika brevlådor varje dag, så kan man vidarebefordra e-posten till den e-postlåda som man oftast använder.  

Så här gör du för att vidaresända e-post från Exchange/Outlook till din Google-mail.


Logga in till din  @vaxjo.se-brevlåda på adressen https://epost.vaxjo.se   och klicka på kugghjulet uppe till höger och välj Alternativ
I vänstermenyn klickar du på Ordna e-post  
Vid inkorgsregler klickar du på plusknappen( Nytt) och välj Skapa en ny regel för inkommande meddelanden...


Nu skapas en Ny inkorgsregel, och du väljer följande alternativ:
När meddelandet mottages och ->  Använd för alla meddelanden


Gör följande -> Omdirigera meddelandet till…
Nu öppnas en Katalog och längst ner skriver du in i fältet längst ner Mottagare -> Till: Skriv din e-postadress i Google-mailen.   ( fornamn.efternamn@utb.vaxjo.se ) och klicka OK och spara.

Nu är det klart, och du kommer nu att kunna läsa din e-post från adressen @vaxjo.se i din Gmail, Google-epostlåda.


OBS
Får du inte upp de här dialogrutorna, så prova en annan webbläsare, eftersom det kan strula i en del webbläsare.


OBS 2
Glöm inte bort att ibland gå in i webb-outlook och rensa din mailbox, då den har begränsat utrymme. Blir det fullt, kan du inte ta emot mer e-post. (Din e-postlåda i Google har obegränsat utrymme)


Överkurs endast för personal.
Fungerar ej för elever.

Använd din e-postadress från @vaxjo.se som en “Från-adress” i Google

När du svarar eller sänder e-post från Google så vill du kanske använda din officiella @vaxjo.se-adress som avsändaradress istället för din @utb.vaxjo.se-adress.

Gör då så här:
Logga in i din Googlemail (mail.utb.vaxjo.se).

Klicka på kugghjulet för inställningar uppe till höger, och välj inställningar.
Välj fliken Konton
Klicka på Lägg till ytterligare en egen e-postadress
Skriv in din e-postadress i vaxjo.se under E-postadress och klicka på Nästa steg.
Skriv in vid fältet SMTP-server:  smtp.gmail.com
Vid användarnamn och lösenord, skriver du din inloggning till Google
Klicka på Lägg till konto
Du kanske får ett felmeddelande att det inte går att lägga till. Antingen har du skrivit fel användarnamn till google, eller så måste du godkänna att använda "mindre säkra appar".
Du ser en länk för detta, så klicka på den, och Aktivera på sidan du kommer till. Därefter bör det fungera att gå vidare.

Nu kontrolleras det att du har angett rätt användarnamn och lösenord.
Ett meddelande sänds till din e-postlåda under vaxjo.se. Gå dit och hämta den kod som du får i meddelandet, kopiera koden och klistra in i den dialogruta som dyker upp.
Gå nu tillbaka till Inställningar-Konton.
Nu ska du se att du har en ny e-postadress.
Vid fältet för När du svarar på ett meddelande:  så väljer du Svara från samma adress som meddelandet skickades till.
Nu blir det alltid rätt svarsadress när du besvarar ett meddelande från vaxjo.se-adressen.

För att välja den nya adress som Från-adress när du sänder ett nytt mail, så klickar du på den lilla pilen till höger om din från-adress, och väljer den adress du vill använda.Vidarebefodra din e-post från Gmail till Outlook

Har du 2 e-postadresser, en i Outlook och en i Google, så kan det vara smart att vidarebefordra e-posten från den ena eller den andra adressen. Då behöver du bara öppna en e-postlåda.

Här kommer en instruktion om du vill läsa din Google-mail från @utb.vaxjo.se i din Outlook-låda med adressen @vaxjo.se.


Öppna Google-mailen/Gmail och klicka på kugghjulet uppe till höger, och välj Inställningar
Infogad bild 1


Klicka på fliken Vidarefodran och klicka på Lägg till en adress för vidarebefodran

Infogad bild 2


Skriv in e-postadressen till Outlook; din @vaxjo.se-adressNu sänds ett mail med en bekräftelsekod till din @vaxjo.se-adress, som du måste kopiera för att bekräfta att du faktiskt äger adressen.Öppna din Outlook, och kopiera bekräftelsekoden du har fått i mailet från Google (Växjö kommuns kommunala skolor)Gå tillbaka till Inställnings-sidan i Gmail, och på fliken vid Vidarebefordran klistrar du in koden i rutan vid Bekräfta "din e-postadress"


Nu är din vidarebefordran skapad, och du aktiverar den innan den börjar fungera och klicka på spara ändringarTalsyntes på iPad

Det är smidigt att använda talsyntes för att lyssna på texter. Antingen för att lättare hänga med i texten, om man tycker det är jobbigt att läsa, eller för att lyssna på texter, när man t ex är ute och går.Talsyntesen på en iPad (eller iPhone) hittar du under Inställningar ▻ Hjälpmedel ▻ Tal.
Där markerar du Läs upp markering

Slå även på Markera innehåll - och markera Ord och meningar.


Nu kan du hålla ner fingret på en text, och välja att Läsa upp mening.
Smidigare än att försöka markera en mening manuellt. (se film här nedan)


Använder du Talsyntes för längre texter?

Klicka då även för Läs upp Skärm.
Sveper du ner med 2 fingrar uppifrån så öppnas en liten kontrollpanel/spelare med styrknappar, som du kan styra uppspelningen med. Du kan t ex öka och sänka hastigheten på uppläsningen och hoppa i texten.

OBS. Tänk på att du ibland kan använda Läsarläget i Safari när du öppnar olika webbsidor. Det gör att talsyntesen inte läser reklam, bilder och ovidkommande text. (se film här nedan)

Perfekt när du vill "läsa en längre text" genom att lyssna.
Fungerar i de flesta textprogram som webbsidor, PDF-sidor, dokumentprogram osv.
Tips: ställ in det även på din iPhone, så kan du lyssna på texter när du är ute och går på promenad.

OBS. Du bör alltid se till att uppdatera din iPad med de senaste systemuppdateringarna och uppdatera dina appar. Det gör att du får en bättre och säkrare iPad.Se 2 filmer här som visar hur du ställer in inställningarna, samt hur det fungerar i praktiken.