Skärminspelning som pedagogiskt verktyg

Datorer och iPads vi använder på skolorna kan spela in film av det som händer på skärmen, så kallad skärminspelning.

Detta kan bli ett mycket bra lärverktyg även för våra elever. 


Skärminspelning ett bra verktyg att använda till att skapa instruktionsfilmer, spela in en presentation, ge feedback till eleverna med mera.
En film visar och berättar oftast mycket mer än bara text.

Det vi inte alltid tänker på, är att även eleverna kan använda skärminspelning som ett verktyg i sitt eget lärande.
 • Spela in en presentation och lämna in i Classroom.
 • Visa och berätta vid lösningen av ett problem eller uppgift.
 • Lära andra via skärminspelning, vilket är ett bra sätt att lära sig själv på.
 • Spela in videomöten. Höjer man ljudet på högtalaren så spelar mikrofonen in det som hörs i videomötet med helt okej kvalitet.
 • Spela in visualiseringar som rörliga grafer i Gapminder. och vid digitala experiment, samtidigt som eleverna berättar hur de tänker.
Vid all skärminspelning bör man tänka på några enkla saker innan man börjar:
 • Planera så du vet vad det är du vill berätta.
 • Öva innan, så det blir kort och konkret.
 • Använd gärna ett headset med mikrofon för bättre ljud.

Skärminspelning på olika enheter

Chromebook

I Chromebook finns ett skärmbilds-verktyg som även kan göra en skärminspelning. (Ser man inte verktyget, kan man behöva uppdatera Chrome OS.)

I GIF-animationen här nedan, visar jag hur man spelar in en Google-presentation.
 1. I Google presentation, klicka på den lilla pilen vid Starta presentation, och välj Presentatörs-vy. Nu öppnas presentationen i ett fönster.
 2. Klicka nere på klockan till höger, och välj Skärmbild.
 3. Välj Skärminspelning, Spela in del av skärmen och slå på mikrofonen.
 4. Markera området (presentationen) och starta inspelningen.
 5. För att avsluta, klicka på den lilla röda ”inspelningsknappen” nere till höger i aktivitetsfältet.
 6. Filmen sparas i mappen Videor och kan nu läggas in i Drive, till Classroom och så vidare.

PC med Windows

I en PC finns inte skärminspelning inbyggt i systemet, men du kan använda programmet PowerPoint som har skärminspelning inbyggt.

I GIF-animationen nedan visar jag hur man spelar in det som händer i en webbläsare med hjälp av PowerPoint.
 1. Förbered det du vill visa på skärmen, så du har allt redo att visa.
 2. Öppna programmet PowerPoint med en ny, tom presentation.
 3. Öppna fliken Infoga och välj Skärminspelning längst uppe till höger.
 4. Markera det område du vill spela in och starta inspelningen.
 5. När du är klar, trycker du Windowstangenten+Skift+Q
 6. Nu infogas filmen i din Powerpointbild.
 7. Du kan lägga till text och fler bilder om du vill.
 8. Klicka på Arkiv-Exportera-Skapa en Video och välj var du vill spara din film.
 9. Nu kan du lägga upp filmen till en uppgift i Classroom om du vill.

Ipad

I GIF-animationen här nedan visar jag hur man spelar in en Google-presentation på en iPad.
 1. Öppna Inställningar → Kontrollcenter och tryck på den gröna plusknappen bredvid Skärminspelning, för att aktivera det första gången du använder funktionen.
 2. Öppna det du vill spela in, t ex en Presentation.
 3. Starta Skärminspelningen genom att öppna Kontrollcenter genom att svepa med fingret från skärmens övre högra hörn. Håll ner fingret på inspelningsknappen, och välj att aktivera mikrofonen om du vill spela in ljud.
 4. När du är klar, sveper du med fingret igen, för att avsluta inspelningen.
 5. Du hittar dina inspelningar under appen Bilder, när du vill lägga upp en inspelning till Classroom och liknande.

Mac

På en Mac så finns skärminspelning inbyggt i programmet QuickTime.

- Öppna QuickTime och välj Arkiv – Skärminspelning


- Nu kan du välja hur du vill spela in, ett område eller hela skärmen med mera.


- När du är klar, klickar du på stoppknappen uppe i verktygsfältet.
- Filmen öppnas i Quicktime, och du kan putsa/trimma och spara filmen dit du vill ha den.