Skapa enkla prov i Google Formulär

De flesta lärare använder sig av olika typer av test och prov i sin undervisning, för att kolla upp vad eleverna har lärt sig.
Många elever tycker även att det är ett bra sätt att lära sig, genom att göra "instuderingsfrågor" och andra enklare test.

I Google Formulär finns det en funktion för att göra enkla, självrättande prov. I filmen här nedan visar vi lite snabbt hur det går till.

Du hittar även mer hjälp på Googles supportsida.


  • Skapa ett formulär och lägg till Flerval, Kryssrutor eller Listrutefrågor
  • Klicka på Kugghjulet /Inställningar, och välj fliken Quiz, och gör formuläret till en quiz.
  • Gör dina val, kring hur svar och betyg/poäng ska lämnas till eleven.
  • På respektive fråga klickar du på texten SVARSKNAPP och markera vilka val som är rätt, lägg till en responstext och frågepoäng.
  • Testa hur det ser ut via förhandstitten.

Under fliken Svar kommer elevernas svar att landa, där du har kontroll över dem.

Du kan även på Svars-sidan skapa ett kalkylark, för att samla upp svaren, och jobba vidare med svaren där, tillsammans med olika tilläggsprogram.

Under kugghjulet /inställningarna kan du även styra fler saker kring formuläret, som insamling av elevernas namn, begränsa till att de endast får lämna in ett formulär mm.