Lägg in händelser i klasskalendrar och andra bokningar

I de flesta Google-plattformar finns ett antal resurskalendrar för klasser, bokningsbara rum o dyl.
Det är väldigt enkelt att lägga in en händelse i dessa resurskalendrar direkt ifrån din egna kalender.

På Växjös Gymnasieskolor så har alla klasser på Kungsmad och Teknikum varsin klasskalender, som är synlig på skolornas hemsida.

Där ska lärare lägga in större och viktigare saker som Prov, schemabrytande aktiviteter, friluftsdagar, praktikdagar mm. 

Allt som berör hela eller delar av klassen ska läggas in i klasskalendern.
På det sättet kan elever och föräldrar få en överblick över saker som kan vara viktigt för klassen.

Gör så här:
  • Öppna din Google Kalender och skapa en ny händelse
  • Skriv in Händelsenamn
  • Klicka ute till höger vid lägg till: Rum  och sök efter klassen/resursen
  • Välj lägg till...


Syns inte kalendern, så kan det bero på att det redan är inbokat i klasskalendern.
Du gör på samma sätt för att boka lokaler, bilar, cykelpoolen och andra resurser (men kolla att lokalen är ledig i schema-programmet)