Har du koll på källan?

Behovet att ha bra koll på det snabbt förändrade medielanskapet är stort.
Medie- och informationskunnighet, MIK, är ett samlingsnamn för användning av medier och hur vi förhåller oss källkritiska på bästa sätt.

När vi för några år sedan kunde nöja oss med en begränsad mängd skolböcker och några få dagstidningar och andra mediekanaler, så har vi idag en helt annan värld. Där de traditionella filtren och redaktörerna har ersatts av algoritmer och användarstyrt innehåll.

Kunskap om och ett öppet förhållningssätt är mycket viktigt att ha, och som aktiv inom skolan finns en hel del bra material att nyttja.

Statens medieråds webbsida finns ett jättebra material som man kan använda i skolan.

Det är fyllt med lektionsförslag, filmer mm som man kan använda tillsammans i sitt arbetslag eller med sina elever.Internetstiftelsen har även tagit fram en bra guide kring Källkritik på nätet, och den hittar du här.
Det är ett bra material att använda med eleverna.Här nedan kan du se en liten film där jag, Per Klasson, berättar lite om MIK, medie- och inforamtionskunnighet.

Filmen är producerad av AV-Meida Kronoberg som har en hel del fortbildning att erbjuda inom området.