Skapa egna kontakter och grupper

I Google apps så skapas det ofta grupper på central nivå, som klassgrupper och undervisningsgrupper. 
Men ibland behöver man göra egna grupper som man vill använda för att bjuda in elever till Classroom, dela dokument, sända mail mm. 

 Gör så här: Öppna dina Kontakter  (www.google.com/contacts)
  • Sök i sökrutan efter de personer du letar efter. 
  • Skriver du in en klassbeteckning, så hittar du snabbt alla elever i just den klass du önskar.
  • Klicka för en bock för att Markera alla eller bocka för enstaka elever.
  • Klicka på ikonen för Grupper (ser ut som en kattfot) och välj Skapa ny
  • Skriv in det namn du vill använda för den grupp du skapar.
  • Klart!


Du kan när du vill lägga till och ta bort medlemmar i din grupp.
Du kan inte dela gruppen med andra, utan gruppen är din egna, privata.

För att använda gruppen i olika tjänster, som mail, delning i Drive eller bjuda in i Classroom så söker du bara efter din "grupp". (Det kan ta en stund innan du hittar gruppen när du söker)

I Classroom väljer du under fliken Elever - Bjud in - så hittar du din grupp under Mina kontakter.
Sen är det bara att klicka för Markera alla och bjuda in eleverna.

Tänk på att du själv måste lägga till och ta bort elever efterhand som de byter grupper.

Tips
Får du mail från någon person, som du vill spara e-postadressen till, så pekar du på namnet, och väljer Lägg till i kontakter.