Påminnelser i Google Kalender.

I Google Kalender hittar du en smidig funktion för att lägga in Påminnelser.

- Öppna din Google Kalender och klicka på den lilla pilen till höger om Listor vid Mina kalendrar
- Välj Växla till Påminnelser
- När du nu klickar på en tid/dag så får du valet att skapa Påminnelse
- Skriv in vad du ska göra, välj tid eller heldag och skapa.

Om du nu inte gör det du ska, och tar bort påminnelsen, så kommer den att flytta sig framåt i tiden, och tjata på dig tills du tar bort den.

Använder du mobilappen Google Kalender för din iPhone eller Android-telefon, så ser du även påminnelsen där.

Ett bra redskap som kan hjälpa till att skapa ordning i arbetet och för elevernas studier.