”Att plugga utan strategier är som att…

...leta efter en skatt utan en skattkarta." Det säger läraren Martin Fernström i URs programserie Pluggkoden. Martin följer elever som provar nya strategier för skolarbetet, strategier som ger motivation och underlättar i inlärningen.
Serien innehåller fyra halvtimmeslånga program där man får lära sig mer om olika strategier samt följa elever som provar att förändra sitt sätt att plugga. I programmet om Fokus och planering pratar man om vad man kan vinna på att plugga i kortare pass, hur saker som blir svinbra alltid bygger på en process och hur hjärnan funkar då man försöker göra flera saker samtidigt. Programmen i serien har olika inriktning och här finns även följande:
– Strategier för minnet där man kan få tips på hur man kan hjälpa hjärnan att minnas bättre.
– Strategier för läsning där man får tips på vad man kan göra innan man ska läsa, under tiden man läser och efter man läst.
– Strategier för matematik där man får en inblick i strategier för att få koll på inlärningen av just matte.

Hur använder jag materialet?  Börja med att kolla igenom programmet som känns mest angeläget för dig. Fundera sedan på om det är något som man tar upp i programmet som du skulle kunna ha nytta av.  Bestäm dig för en sak som du ska testa under t.ex. två veckor, skriv gärna ner det. Prova och utvärdera! Är det svårt på egen hand? Ta hjälp!