Om Digitala Verktyg

Digitala verktyg är en viktig del av skolans värld.

För att ge hjälp och stöd till lärare och elever ger vi på den här bloggen tips kring hur man kan använda digitala verktyg i skolan.

Som en service har vi även skapat ett par parallella webbsidor:

digitalaverktyg.se är skapad av Per Klasson, som arbetar som verksamhetsutvecklare på Utbildningsförvaltningen i Växjö kommun.Kontakt:

Per Klasson
per.klasson@vaxjo.se
0470-79 64 53
www.vaxjo.se