Länkar

Nätet är fullt av bra tjänster.
Här samlar vi länkar till en del bra platser, där du hittar mer tips och råd kring Digitala verktyg i skolan.

Just nu är det lite osorterat, men vi kommer att bringa ordning på torpet efter hand.Wolfram Appha Sökbar Kunskapsdatabas inom en mängd områden. Måste upplevas!

http://www.wolframalpha.com 
Europeana Virutell utställning med bilder, ljud, texter, historia om Europa

http://www.europeana.eu/portal/ 
IT i Skolan Skolverkets startsida för pedagoger som vill lära sig mer om digitala verktyg i skolan

http://www.skolverket.se/sb/d/4069 
Internetkunskap Filmer och arktiklar om att använda Internet.

http://internetkunskap.se/ Show / World Visa statistik om världen på ett visuellt sätt med hjälp av en världskarta

http://show.mappingworlds.com//world/ UR (Utbildningsradion) UR - en utmärkt webbsida, som innehåller mängder av bra utbildningsmaterial som man lätt glömmer bort. Du hittar filmer, webb-TV, radio mm.


http://urskola.se/
Kolla Källan Allt om Källkritik, säkerhet och upphovsrätt på nätet

http://www.skolverket.se/kollakallan 
Omvärld Visualisera vår omvärld med hjälp av GapMinder och andra verktyg. Flera lektionstips.

http://www.omvarld.se/ Logopeden i skolan Massor av tips kring kompensatoriska redskap på blandade plattformar. Bland annat iPad, Mac och PC

http://logopedeniskolan.blogspot.com 
Statistikatlas SCB:s Statistikatlas över Sverige

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Regional-statistik-och-kartor/Statistikatlasen/Gapminder Visualisera statisktik om vår omvärld

http://www.gapminder.org/ 
Lektionstips Massor av färdiga lektionstips, som du kan få inspriation av

http://www.lektion.se/ Moderskeppet Lär dig att jobba med Photoshop. Bildbehandling på svenska.

http://moderskeppet.se 
Rösta med mobilen Skapa en snabb omröstning bland dina elever eller åhörare. Det tar ngr få minuter, och är helt gratis.OpenOffice hjälp och guider Open Office är ett komplett Officepaket, som är fritt att använda. På den här sidan hittar du hjälp, support och guider i programsviten

https://support.office.com/