Hvar skog har nog sin källa

Vikten av att ange källor är något de flesta lärare kämpar med. Här ska jag visa hur enkelt det är att jobba med källhänvisning i de Googleverktyg vi har på våra skolor.

Samla källorna

När vi skriver ett arbete, så hittar vi information från en mängd platser som böcker, webbsidor, tidningar, TV-program. För att förenkla arbetet med källhänvisning, så är det smart att skapa en ”lista” på sina källor.

I Google dokument finns ett enkelt verktyg för att hantera källor, och det finns under Verktyg - Citat.
Där kan man enkelt lägga till alla möjliga typer av källor från tillexemepl böcker och tidskrifter. 
När man öppnar Citat-verktyget första gången, så kan det kännas lite rörigt med alla val som finns.

- Välj APA som är ett av de vanligaste sätten att skriva källor på i svenska skolor.
- Därefter lägger man till sina källor. Välj vilken typ det är, exempelvis en bok, och skriv ner de uppgifter som behövs (namn, förlag, tryckår osv).

Infoga källorna

Det finns två sätt att infoga källor på: 
I direkt anslutning till texten man skriver (Harvardsystemet) eller som en fotnot nederst på sidan (Oxfordsystemet). Båda sätten är rätt, däremot ska man inte blanda de båda sätten i ett arbete.

För att infoga i texten, så placerar man markören där man vill ha sin källhänvisning.
Öppna Verktyg - Citat, välj ut rätt källa och klicka på "Citera"
Nu skapas en källhänvisningen vid markören. 
Ersätt #-tecknet med sidnummer från källan.

För att infoga som fotnot, placerar man markören där man vill ha sin källhänvisning.
Öppna menyn Infoga - Fotnot. Nu skapas en liten upphöjd fotnots-siffra, och markören hoppar ner till sidfoten på sidan, där en fotnot har skapats. 
Öppna Verktyg - Citat, välj ut rätt källa och klicka på ”Citera”
Nu skapas en källhänvisning nederst på sidan som en fotnot.

Skapa en källförteckning

I slutet av ett arbete, brukar man ha med en fullständig källförteckning, och det är nu enkelt att göra.

Placera markören där källförteckningen ska skapas.
Öppna Verktyg - Citat och klicka på Infoga bibliografi.
Nu skapas en källförteckning i bokstavsordning, och man kan ändra rubriken samt formatera så att den blir som man vill ha den.

Se en film här, där jag visar hur det fungerar.

Bonustips för dig som lärare

I Google Classroom, kan du som lärare klicka i ”Plagiatkontroll” för en uppgift.
Du hittar det när du skapar en uppgift, och du kan använda det fem gånger per Classroom-kurs.
När du slagit på Plagiatkontroll för en uppgift, kan eleven själv köra sitt arbete genom plagiatkontrollen tre gånger, innan inlämning, för att hitta texter som saknar källhänvisning.
Detta är ett bra sätt att lära sig att ange källor korrekt.

Google Classrooms plagiatkontroll visar öppna källor på Internet, och inte stängda källor från böcker, databaser och liknande.
För en utökad plagiatkontroll behöver skolan abonnera på tjänsten Urkund som söker i betydligt fler källor.

Läs mer om källhänvisning och plagiat på Linnéuniversitetets sida

Hvar skog har nog sin källa

Signaturen Sigurd (Alfred Hedenstierna) var en populär krönikör i Smålandsposten i slutet av 1800-talet, och han skrev texten till Wilhelm Åströms sång Hjärtats saga, med den inledande raden ”Hvar skog har nog sin källa”.

Lyssna på Växjö Manskör som framför Hjärtats saga