Bra stödfunktioner i Google dokument

När du skriver i Google dokument kan du  få extra bra hjälp med stavningen, du kan få text uppläst och du kan låta datorn skriva det du säger.

Google dokument har ett bra inbyggt rättstavningsprogram, som markerar med ett rött streck om det är fel. Genom att markera ordet, och hålla ner Ctrl+klick så får du förslag på rättning.
Du kan samtidigt välja att alltid rätta detta fel i framtiden, lägga till ordet i din egna ordlista eller att alltid ignorera det.

Mer avancerad rättstavningshjälp
Tycker du inte att den inbyggda rättstavningen räcker till, så ska du prova tilläggsprogrammet LanguageTool.

Öppna Google dokument, välj menyn Tillägg- Hämta tillägg- och sök på LanguageTool. (eller klicka här)
När du använder LanguageTool får du fler förslag på rättningar av din text, än den inbyggda.


Du kan installera Chrometillägget för LanguageTool, så att du kan använda det överallt där du skriver text på webben. T ex i dina mail.

Programmen är relativt enkla att använda men ta gärna del av instruktioner i text (Stava rex i Google Docs hittar du här, Spell right i Google Docs hittar du här) eller i en film som spelats in av specialpedagogen Helena Wallberg (den hittar du här).

Lyssna på text
ClaroRead Chrome är en talsyntes som du kan använda i Google, både på webben och i dokument. Talsyntesen läser upp skriven text så att du samtidigt som du läser (eller istället för att läsa) kan lyssna på texten. 
I inställningar kan du välja mellan flera olika språk samt manlig och kvinnlig röst. Tillägget  hittar du i övre högra hörnet på din dator eller Chromebook.

Du kan ställa in ClaroRead på lite olika sätt, så att den läser upp text utifrån hur du vill ha det. Prova dig fram.
 Tänk på att om du markerar en lång text tar det en stund innan texten läses upp. Prova gärna att lyssna på text som du själv har skrivit, kanske uppfattar du innehållet annorlunda när du hör texten?! Det går även bra att lyssna på pdf:er och text i bilder. Då väljer du alternativet "Skanna från skärm"
ClaroRead kan även ljuda bokstäver, ord och meningar under tiden du skriver, funktionen kan du själv enkelt aktivera eller avaktivera under inställningar.
Använder du iPad och vill lyssna på text finns en instruktion för hur du gör på Digitalaverktyg.se.

Tala in text
I Google Dokument finns även en dikteringsfunktion. Öppna ett googledokument, under menyn verktyg väljer du Röstinmatning. Det dyker nu upp en ruta men en mikrofon, klicka på mikrofonen och prata in det du vill ha nerskrivet. För att det ska bli bra måste man tala tydligt och det krävs ofta redigering i efterhand men testa hur funktionen fungerar för dig! Johanna Kristensson ger på sidan Logopeden i skolan instruktion i text och film, länk hittar du här. Att använda röstinmatning i mobil eller platta fungerar ofta bra och mer info om det kan du hitta här.