Skapa egna mallar i Google

Återbruk är populärt! 
Ibland vill man kunna skapa en mall av  dokument eller presentationer som man vill återanvända. Exempelvis en personlig brevmall med adressuppgifter inlagda. 
Det är lätt att skapa "egna" personliga mallar i Google och här kommer ett tips kring det.- Börja med att skapa ett dokument med det innehåll och utseende som du vill använda som mall för dig själv eller kollegor
- När du har dokumentet öppet, så tittar du på dokumentets webbadress/url.

- Du ser att det står edit i slutet av adressen.  Radera allt efter /-tecknet:  edit...

- Skriv in copy istället för edit


- Nu markerar du och kopierar hela adressen till dokumentet, (med /copy i slutet) och placerar den länken på ett ställe där du lätt kommer åt länken.


För personligt bruk, kan det vara smart att lägga den bland dina bokmärken, så att det blir lätt att komma åt mall-länken direkt i webbläsaren.

- Öppna din bokmärkeshanterare, (Högerklicka på bokmärkesfältet så hittar du det) och gör en mapp för Mallar, och klistra in länken där.


- Det är lätt att "döpa om" mallen till ett tydligt namn (Högerklicka på bokmärket-redigera)


- Nu är det bara att klicka på "Mall-mappen" bland dina bokmärken i webbläsaren och välja aktuell mall.

- Nu öppnas dokument-länken, och du får frågan om du vill kopiera originalet och du svarar Kopiera

En kopia av ditt dokument öppnas. Klart!


Vill du dela med ett arbetslag, kan man dela med sig av "/copy-länkarna" till kollegorna via t ex en "Google Site" för arbetslaget, i ett Classroom för eleverna osv.