Gör en klasskalender synlig för föräldrarna

Google Classroom är ett utmärkt sätt att hjälpa eleverna att få struktur över sina arbeten.

Till varje Classroom finns det även en kalender, som i grunden endast är öppen för läraren och eleverna. Här kommer ett tips, där du kan dela den här kalendern med t ex föräldrar.


OBS.
Tänk på att när du öppnar en kalender mot omvärlden, så är det viktigt att du inte delar någon känslig information till dina elever, som personnamn och liknande.


Öppna kalendern
‣ Gå in i rätt Classroom-grupp, och under fliken Om, hittar du Google kalenderNu öppnas din Google Kalender, och du ser den aktuella kalendern under Mina kalendrar ute till vänster.

‣ Klicka på den lilla, lilla pilen till höger om kalendernamnet, och välj Kalenderinställningar
‣ Under fliken Dela den här kalendern, så klickar du för Gör denna kalender offentlig.
Nu kan alla som får rätt länk till kalendern se den, som t ex föräldrar.
‣ Klicka på spara

OBS. Lägg inte in uppgifter i kalendern som kan innehålla känslig information som personnamn.‣ Öppna kalenderinställningarna igen, och under fliken Kalenderuppgifter vid rubriken Kalenderadress klickar du på HTML-knappen

Markera den https://-adress som dyker upp och kopiera adressen.


Den här adressen kan du nu meddela föräldrarna, t ex via mail.


‣ En förälder som nu klickar på länken, får upp kalendern och kan ta del av det som läggs in i kalendern dels via Google Classroom, och dels via Google Kalender direkt.

‣ Föräldern kan även klicka på knappen Google Kalender nere till höger, och prenumera på kalendern.
Lägga in uppgifter i Kalendern

Alla Uppgifter och Frågor du lägger upp i Classroom-gruppen, och där du sätter ett datum och klockslag, lägger sig automatiskt i kalendern.
 ‣ Uppgifters inlämningstid, är den tid då du vill att uppgiften ska vara inlämnad.
 ‣ Använd Fråga, om du vill lägga upp information, med en viss datum och tid. Då kan du lägga in en knapp som eleven ska klicka i:  ◻︎ Har läst!

Vill du lägga in annan information i kalendern, men som ej ska finnas i Classroom?

Det kan vara prov, föreläsningar, friluftsdagar mm.

▸ Öppna Google Kalender och skapa en ny händelse på aktuell dag och tid.

Markera att händelsen gäller rätt kalender, fyll i den information du önskar och spara.


Lite överkurs
Om du tycker att det blir en för lång, och krånglig webbadress, så kan du skapa en kortare adress.

Gå till verktyget goo.gl och logga in med ditt Google-konto.
Där skapar du enkelt en "kortadress" till din långa webbadress, och den är enklare för föräldrar att använda.
Läs mer om hur goo.gl fungerar här