Sammanfatta enkäter snyggt!

Det är enkelt att skapa enkäter i Google formulär, och du får en bra och snygg sammanfattning av hela enkäten. Ibland vill man göra mer urval av sin data och presentera det på snyggare sätt.

Här får du en liten beskrivning hur du kan göra, plus en film längre ner, som visar det praktiskt.

Koppla enkäten till ett kalkylark
▸ Öppna din enkät / Formulär, och klicka på Svars-fliken
▸ Klicka på symbolen för att Öppna kalkylark.

▸ I Kalkylarket som nu öppnas med svaren, så markerar du rad 1, (raden med frågorna). Klicka på Data  ▹ Filter
▸ Prova nu att filtrera de olika kolumnerna.  (Klicka på den lilla filter-symbolen som syns vid varje fråga) T ex kan du som i det här fallet välja att filtrera enbart på pojkar eller flickor.

Bra för att sortera på olika typer av svar, (Skola, klass, kön osv....)

Skapa diagram
▸ Markera nu en kolumn och klicka på verktyget Infoga Diagram...

Nu skapas ett diagram
▸ Du kan nu "dubbelklicka" på rubriktexten, och justera namnet på diagrammet.
▸ Klicka på den lilla, lilla pilen uppe till höger i diagrammet, och välj Flytta till eget blad.
Upprepa för de kolumner du vill ha diagram från.


Nu ligger dina diagram snyggt och prydligt på egna blad i kalkylarket.

Koppla till ett Google dokument / Google presentation

Nu ska du skapa en snygg presentation av din enkät Du kan göra det i ett Google dokument eller i en Google presentation. Vi väljer här ett dokument.

Skapa ett Google Dokument, och skriv lite text som du vill ha med.
▸ Växla tillbaka till ditt kalkylark, där du har dina diagram och öppna en av diagram-bladen.
Kopiera diagrammet, växla tillbaka till dokumentet och klistra in.
▸ Du kan nu välja Länk till kalkylark, vilket betyder att diagrammet uppdateras efterhand som du får fler svar i din enkät.  
▸ Du kan välja Klistra in olänkat, och då blir det en bild av diagrammet, utan ngn koppling till kalkylarket.


Om du har valt att Länka till kalkylark, så får du upp en liten knapp, om källdatan har uppdaterats.


Har du Fritextfält du vill visa?
Fritextfält är lite svårt att skapa diagram av, så om du har det, så är det enklast att du helt enkelt:
Markera de celler i kalkylarket med fri-textsvaren ▹ Kopiera

Vill du att det ska vara lite "snyggare" kan du innan du kopierar i kalkylarket välja Format ▹ Alternerande färger.


▸ Växla till dokumentet ▹ Klistra in.

▹ Du kan nu välja Länk till kalkylark, vilket betyder att tabellen uppdateras efterhand som tabellen i kalkylarket förändras.
▹ Du kan välja Klistra in olänkat, och då blir det en ren tabell i dokumentet, utan ngn koppling till kalkylarket.


Du kan nu "justera" tabellen genom att dra i linjerna, för att göra det snyggt och prydligt, och så att det passar ditt behov.


Se en film, där jag visar hur du filterar data, skapar diagram och länkar in datan i ett dokument.