Spåra ändringar i Google dokument med Draftback

Vill du se hur eleverna har arbetat med sina texter lite mer exakt, än bara olika versioner? Då är tillägget Draftback perfekt.


I Google dokument finns det en bra funktion för versionshistorik.  (Arkiv - Se omarbetningshistorik)
Men ibland vill man veta lite mer om hur texten är skapad, och då kan tilläggsprogrammet Draftback vara ett bra verktyg.

Du hittar tilläggsprogrammet i Chrome webstore

Efter installation, så får du en ny knapp, Draftback, i Google dokument.
Genom att klicka på knappen, så får du upp en "film" som visar hur texten har skapats i dokumentet. Tecken för tecken, ord för ord.


Du ser t ex om eleven har klistrat in ett stort stycke text på en gång, vilket kan ge misstankar om "Copy-Paste" från Wikipedia o dyl...




Detta tilläggsprogram är OK att använda enligt GDPR.
Tilläggsprogrammet kör ett skript lokalt i din webbläsare, och läser informationen ur dokumentets historik. 
Ingen information lämnar din webbläsare, och därmed hanteras inga personuppgifter på annan plats.