Undertexter på en YouTubefilm

Undertexter på YouTubefilmer kan vara mycket användbart, då man kan ha texter på flera olika språk. Detta kan vara ett utmärkt sätt att ge stöd till elever med andra modersmål, eller varför inte ett bra verktyg i språkundervisningen.

YouTube är en bra plats att publicera dina filmer på, då det både är gratis och fungerar bra på alla prylar. Många skolor har även YouTube via den Googleplattform som kommunen/skolan har.

▸ I redigeringsverktygen för dina videoklipp hittar du valet att Lägga till Undertexter.

▸ Du väljer vilket språk texten ska vara på, och det kan vara bra att börja med originalspråket.

▸ Därefter skriver du helt enkelt de textblock som ska visas efterhand i filmen.

▸ Du justerar start- och stopptiden, när textblocken ska visas.

▸ När du har publicerat din text, så kan du välja att lägga till fler språk.

▸ Du översätter därefter de texter du redan har skapat, och kan på så sätt lägga till flera språk.

Tittaren ser därefter en liten "fyrkant" som markerar att det finns textning av filmen, och klickar på den för att visa texten.

Här nedan ser du en liten film, där jag visar hur man jobbar med undertexterna om man har en iPad.
Men grunden är densamma om jag har en dator, eftersom man måste använda en webbläsarvy för att komma åt redigeringsverktygen.