Jobba med grupparbeten i Google Classroom

Ibland vill man dela unika uppgifter till olika grupper av elever i Classroom.  Det kan vara vid grupparbeten och liknande.

Det är enkelt att tilldela en uppgift till Alla elever eller till Enskilda elever.
Den här funktionen är bra för att skapa unika uppgifter några elever.

Om eleverna ska jobba med ett grupparbete, med olika uppgifter för de olika grupperna så skapar du dels upp grupperna som "ämnen" och tilldelar därefter uppgifterna till de elever som ingår i de olika grupperna.

Börja med att göra en gruppindelning av eleverna, så att du vet vilka som ska ingå i respektive grupp. Det finns inget verktyg i Classroom för detta, så skriv upp detta i ett dokument eller liknande så du har koll på dem.
Däremot ser du tydligt på respektive uppgift, vilka elever som har fått uppgifterna.


Nu skapar du en ny uppgift för "Grupp 1".

Skriv tydligt att det gäller Grupp 1, och välj namnen på de elever som ska ingå i gruppen.

Vid ämne, så kan du skapa ett nytt ämne, som du döper till Grupp 1. Då kan eleverna sortera fram alla uppgifter som berör dem själva när de väljer ämnet Grupp 1


När du som lärare ska kontrollera grupp för grupp, så väljer även du under ämne respektive grupp, och får då en sammanställning över respektive grupps arbeten.