Snygga dokument med kolumner

Läsbarheten av en text blir oftast bättre, om man har kortare rader. Det är därför de flesta tidningssidor har texten i kolumner.

I Google Dokument kan du formatera din text i kolumner för att göra texten mer läsbar samt att kunna göra snyggare layout.

Öppna ett Google dokument med din text.
Markera det textavsnitt du vill formatera med kolumner.
Välj Format - Kolumner och välj 1, 2 eller 3 kolumner.
Om du väljer Fler alternativ... kan du placera en linje mellan dina kolumner och skapa mer luft.


Bild- / textruta
Ett annat knep för att få lite snyggare dokument är att lägga in en bild- / textruta som kan innehålla text, former eller bilder, och placera den lite fritt i dokumentet.

Välj Infoga- Teckning
Nu öppnas en liten enkel rityta. Välj att infoga Textruta.
Skriv din text och formatera den som du vill ha texten.
Du kan även lägga på färg och ram.

Spara teckningen, så lägger sig bilden i ditt dokument.
Du kan när du vill dubbelklicka på teckningen, och ändra texten, lägga in bilder och rita teckningar om du vill.

Tips. Markera bilden, och välj Radbryt text  
Då kan du flytta runt teckningen som du vill, och texten flyter snyggt runt bilden. Dokumentegenskaper
Du kan förändra hela dokumentets egenskaper 
Välj menyn Arkiv- Sidinställningar

Där kan göra dokumentet i liggande eller stående format

Justera marginalerna

Välj bakgrundsfärg på ditt dokument.

Du kan även välja att använda inställningarna som standard för alla dina dokument.Spara dokumentet
Google dokument sparas hela tiden automatiskt i ett eget format.
Men du kan ladda ner ditt dokument till datorn i en mängd dokumentformat.
Välj menyn Arkiv- Ladda ned som...

Microsoft Word ➢ passar bra om du vill redigera vidare i programmet Word.
OpenDocument ➢ är ett format för bland annat gratisprogrammet LibreOffice, som är ett bra alternativ till MS Office.
Rich Text format ➢ behåller textformateringen i ditt dokument, men tar bort bilder mm. Fungerar på alla datorer.
PDF ➢ är standardformatet för olika typer av digitala dokument. Är du osäker, så väljer du PDF. De går oftast inte att redigera vidare, men passar bra när du ska maila iväg ett dokument till andra personer. T ex en platsansökan eller ett nyhetsblad. Tryckerier vill ofta ha dokument i formatet PDF.
Vanlig text tar bort all formatering och behåller enbart texten. Fungerar på alla datorer
Webbsida ➢ skapar en html-fil av ditt dokument, som du kan publicera på en webbserver.
EPUB ➢ är standardformatet för digitala böcker, som du t ex kan låna på biblioteket. Fungerar i olika e-boksläsare, läsplattor mm.