MindMap på iPad med Google presentation

Du kan använda appen Google presentation för att göra enkla mindmaps/ tankekartor.
Här berättar vi hur det går till.


  • Öppna en ny tom Google presentation
  • Ändra till en tom layout, så du får en tom arbetsyta
  • Klicka på plustecknet, och infoga en form som du placerar och skriver i
  • Justera typsnittet, så du får en lagom storlek. Mindre storlek, så får du plats med mer på arbetsytan.  (Du kan ju knipa med fingrarna, och zooma in i bilden)
  • När du har gjort några stycken former/fraser, så väljer du infoga en linje (Rad)
  • Knyt ändarna av linjen till formerna, så fastnar de i varandra, och du kan flytta formerna, och linjen följer med.
  • Ändra färg, storlek och utseende så det passar din tankekarta.
  • Dela med andra som vanliga Googledokument. Du kan även lämna in den i Classroom till din lärare.
  • Skapa flera bilder i samma presentation, så kan du ha flera tankekartor samlade i samma ämne eller projekt.