Bilder i Google dokument på iPad

iPad är ett smidigt verktyg som många är förtjusta i. 
När man jobbar med appen Google dokument kan man infoga bilder, men sen tar det stopp. Du kan inte ändra storlek eller beskära bilderna i appen.
Här kommer ett tips som kan hjälpa dig


  • Öppna upp appen Google presentation och skapa en ny, tom presentation
  • Ändra bildlayouten, så det blir en tom yta.
  • Infoga din bild med plus-tecknet.
  • Redigera din bild (ändra storlek, beskär osv)
  • Kopiera bilden
  • Växla till Google-dokumentet, och klistra in.
  • Klart!