Om Digitala Verktyg

Digitala verktyg är en viktig del av skolans värld.

För att ge hjälp och stöd till lärare och elever ger vi på den här bloggen tips kring hur man kan använda digitala verktyg i skolan.

Sidan vänder sig i första hand till lärare och elever på Växjös kommuns skolor, så en del av tipsen har kanske lite lokal anknytning.

Som en service har vi även skapat ett par parallella webbsidor:
- start.digitalaverktyg.se  som är ett utbildningsmaterial för att komma igång med de digitala verktygen i skolan. Vänder sig i första hand till elever, men där finns även ett spår för ny personal.

- prov.digitalaverktyg.se  som är en samlingssida för att skriva prov på datorn.

digitalaverktyg.se är skapad av Per Klasson, som arbetar som verksamhetsutvecklare på Utbildningsförvaltningen i Växjö kommun.Kontakt:

Per Klasson
per.klasson@vaxjo.se
0470-79 64 53
www.vaxjo.se