Ny lagstiftning - tuffare med att använda digitala verktyg!

Under våren 2018 kommer den nya europeiska dataförordningen att träda i kraft, GDPR.
Den gör att vi inom skolan måste tänka oss för, hur vi använder våra elevers namn och andra personuppgifter i olika tjänster.

Grunden är att man INTE får spara och lagra uppgifter om andra personer hur som helst.


Vi FÅR hantera uppgifter om våra elever, i de system som skolan har för detta. Elevregister, frånvaroprogram som Dexter, bedömningsprogram som IST Lärande, skolplattformar som Google Suite for Education och samarbetsverktyg som O365 mm. För dessa system finns det avtal med leverantörer och klara säkerhetsrutiner fastlagda.

Men vi FÅR INTE hantera och spara uppgifter om våra elever i andra, externa verktyg som skolan/kommunen inte har avtal med! Det kan vara pedagogiska verktyg i molnet, appar mm.

När det gäller KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER som är mer beskrivande OM en elev, så kräver det även extra hög säkerhet på de lagringsplatser där dessa uppgifter hanteras, t ex 2-faktorsinloggning, bank-ID o dyl.

Frågorna är många, men här nedan är ett exempel som försöker visa vad som kan vara OK eller inte.


En lärare har hittat ett bra pedagogiskt verktyg som heter EdPuzzel

Som lärare kan jag använda EdPuzzle för att skapa videopresentationer, med utvalda delar av en film och använda länken till mina elever i Classroom. Perfekt om jag jobbar med det flippade klassrummet!

Om jag ber eleverna att skapa konton, då kommer jag som lärare att "hantera personuppgifter" på extern tjänst, vilket kräver ett personuppgiftsbiträdesavtal, en risk-och sårbarhetsanalys mm.

Det blir inte enbart namn och e-post som sparas kring eleven, utan även ett flertal andra uppgifter knutna till eleven.

Så här ser det ut, vilket blir för mycket information. (Hur mycket av filmen eleven såg, vad eleven svarar i frågorna och lite till)

Så hur kan jag som lärare använda den här bra tjänsten på ett lagligt sätt?

- Lärare kan själv skapa ett eget konto till sig själv och skapa innehåll/filmer. Dessa filmer kan läraren dela med eleverna på ett sätt som inte kräver inloggning till tjänsten. 

För att dela en länk i EdPuzzel utan att eleven loggar in, välj: Share with anyone!

Den länk till filmen som skapas, kan läraren kopiera och klistra in i en uppgift i Google Classroom.


- Lärare kan IINTE kräva att eleverna ska ansluta/registrera sig till tjänsten!

Om man som lärare vill använda en tjänst som EdPuzzel, så kan man lägga in frågor i filmen, men ej samla in svaren i tjänsten. Däremot kan man ge direkt feedback på frågorna man ställer, så att eleven får respons på sina svar, typ "självstudiefrågor".

Lägger man in filmen i ett Google formulär, eller väljer uppgiftstypen Fråga i Google Classroom, så kan man där ställa frågor, kring filmen/filmerna, och samla svaren i Google formulär, vilket är OK.